Seniorenberaad

Uitnodiging: Wat moet er beter in De Noordhoek?

Het CDA Tilburg is bezig om het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen op te stellen. Voor dat programma organiseert het CDA bijeenkomsten in alle Tilburgse wijken en dorpen. Inwoners kunnen tijdens deze avonden hun ideeën en wensen over de toekomst van hun wijk meegeven. Alle thema’s en onderwerpen zijn hierbij welkom: van het verbeteren van het groenonderhoud tot het veiliger maken van straten.

Op woensdagavond 24 mei is het CDA in de Noordhoek. Vanaf 19:30u is er een speciale bijeenkomst in de Boomtak. Alle inwoners van de Noordhoek zijn van harte welkom om aan te sluiten en hun ideeën met het CDA te delen. De belangrijkste en beste ideeën zal het CDA in het verkiezingsprogramma zetten.

Aanmelden kan tot maandag 22 mei door een mailtje te sturen naar marcelderyckere@gmail.com.

Wat: discussie-avond over wat er beter moet en kan in De Noordhoek

Waar: De Boomtak

Tijd: 19:30 tot 21:30

 

Go out to vote: Reeshof

Deur tot deur campagne Udenhout

Deur tot deur campagne Berkel-Enschot

Nieuwjaarsreceptie

We nodigen u graag uit voor onze nieuwjaarsreceptie op  7 januari 2017 bij “Da’s andere Koek aan het Ketelhavenplein 43 in Tilburg (Reeshof)
De nieuwjaarsreceptie vind plaats tussen 13:00 en 15:00.

ALV CDA Tilburg over concept verkiezingsprogramma

Op maandag 14 november houden wij een algemene ledenvergadering over het concept verkiezingsprogramma van het CDA Landelijk. Wilt u aanwezig zijn bij deze ALV dan dient u zichzelf aan te melden. De aanmelding kan via een mail te sturen naar cdatilburg@gmail.com.

Meedenkavond communicatie

Graag nodigen wij u uit om 12 oktober aanstaande met ons in gesprek te gaan over met welke toonzetting in onze communicatie we denken succesvol te zijn richting onze kiezers.

Doel van een dergelijke gesprek moet zijn suggesties doen richting Den Haag wat wij als Brabant denken dat beter kan of passender is in onze omgeving. Doel is dus samen beter beter worden zodat ons bereik alleen maar groter wordt.

Voelt u zich aangesproken en heeft u zin hieraan deel te nemen dan zien we u graag 12 oktober bij de Philharmonie Tilburg (Oude Goirleseweg 167, Tilburg). Inloop 19:30uur, aanvang 20:00uur en einde uiterlijk 22:00uur.

We zullen deze avond insteken in de vorm van workshops. De avond wordt begeleid door Ties Sweyen en is mede georganiseerd door Marco Stevens (voorzitter CDA Tilburg).

Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst:
Klik hier om u aan te melden

ALV CDA Tilburg

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de algemene ledenvergadering.

U bent van harte welkom op 26 oktober 2016, aanvang 20.00 uur

Locatie Koning Willem II stadion Goirleseweg 34

5026 PC Tilburg

Agenda:

  1. Welkom van de voorzitter
  2. Mededelingen / vaststellen agenda
  1. 3  Vaststellen notulen ALV van 5 april 2016
  2. 4  Bestuurszaken

    Vaststellen kieslijst Tweede Kamerverkiezingen Presentatie kieslijstcommissie
    Presentatie campagneleider

  1. Politieke actualiteit
  2. Rondvraag en sluiting

PAUZE
Gastspreker: dhr. B. van Gool, directeur Willem II
Afsluitend een borrel en gelegenheid deel te nemen aan een rondleiding door het stadion

Wij hopen u allen op 26 oktober te mogen ontmoeten!