Toelichting “Toekomst Tilburgse binnenstad”

Vandaag heeft wethouder Erik de Ridder een eerste toelichting gegeven over de toekomst van de Tilburgse Binnenstad. Deze toelichting hield in:

 1. Het winkelrondje
 2. Stedenbouwkundig ontwerp Stadskantoor 1

Het winkelrondje

Aanleiding om het winkelrondje aan te passen heeft te maken met:

 • Huidige winkelstructuur. Deze is op dit moment niet optimaal, er is veel concentratie van publiekstrekkers (HEMA, C&A,V&D, etc.) binnen een gedeelte van de Heuvelstraat. Mede hierdoor is de loop door de Heuvelstraat en de omliggende straten, beperkt. Het risico hiervan is dat geen of minder autonome ontwikkeling is van retail in deze straten, met leegstand tot gevolg. Op dit moment vindt aan de randen van het centrum meer ontwikkeling plaats dan in het centrum.

Uit onderzoeken is komen vast te staan dat, als we hier  niets doen en geen andere winkelstructuur aanleggen de leegstand zal blijven bestaan.Het college heeft met de aanpassing van het winkelrondje beoogd dat met publiekstrekkers (grote retailer in stadskantoor 3) en winkels onder stadskantoor 1 (aan de Noordkant) een winkelrondje wordt gecreëerd dat groter is dan het huidige. Mede hierdoor komen er meer bezoekers en daarnaast wordt hiermee het verblijfsklimaat voor bezoekers van de binnenstad verbeterd en verruimd.

Stedenbouwkundig ontwerp Stadskantoor 1

Het 1e schetsontwerp van Stadskantoor 1 is aangepast n.a.v. de opmerkingen over de Cultuurhistorische waarde en de opmerkingen uit de omgevingscommissie. De aanpassingen zijn o.a.:

 • Minder vierkante meters winkeloppervlak onder Stadskantoor 1
 • Kleinere invulling van de stadswinkel. Dit kan o.a. door automatisering, digitale invulling etc.
 • De Kattenrug blijft zoals hij nu is
 • De ruimte tussen Stadskantoor 1 en de Kerk gaat van 4,5 naar 9 meter
 • Ingang Stadskantoor wordt verder van de ring gelegd, hierdoor meer ruimte voor het Paleis.
 • Het eerder voorgestelde winkelmeters onder het Stadskantoor wordt minder.

Proces 

 • Op 31 augustus wordt het bovenstaande in cie Vestigingsklimaat besproken
 • Op 21 september wordt het definitief besloten in de Raad
 • Er komt een voorstel  ‘met en zonder’ winkels
 • Tevens wordt een ‘virtuel reality’ gemaakt. Hierdoor kan men als het ware zien hoe de bebouwing wordt.

Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen? Neem dan contact op met Cecile van Berkel via e-mailadres cecilevanberkel@raadtilburg.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *