CDA tevreden met uitkomsten perspectiefnota 2016

Het CDA kijkt tevreden terug op de behandeling van moties en amendementen op de Perspectiefnota 2016. Op twee belangrijke punten hebben wij een mooi resultaat geboekt.

Integrale visie 3 decentralisaties
De motie van raadslid Dankers waarin zij oproept om te komen tot een integrale visie op de drie decentralisaties (Jeugdzorg, Zorg en Participatie) werd na een kort debat door wethouder Kokke overgenomen.

Het CDA vindt het belangrijk dat bij de decentralisaties steeds wordt uitgegaan van het belang de mensen die de hulp krijgen en niet van de instanties of procedures. Het gaat altijd om mensen.

Van WijKen Weten
Ook de motie van raadslid Van Puijenbroek waarin het CDA het college oproept om het initiatief Van WijKen Weten uit Arnhem te omarmen en te bekijken of en op welke wijze een dergelijk project ook voor Tilburg een positieve bijdrage kan leveren kon op bijval rekenen. Zowel de gemeenteraad als het college reageerde positief.

Het project Van WijKen Weten zet in op een verregaande mate van wijkgericht werken. Hierbij worden de meeste budgetten ingezet vanuit een wijkbenadering in plaats van een centrale voor de hele gemeente geldend beleid. Dit initiatief sluit aan bij de wens van het CDA om Tilburgers meer te betrekken bij de gemeente en meer invloed te geven aan wijk en dorpsraden.

De gemeente Arnhem verwacht tot € 10 miljoen te kunnen bezuinigen. Het CDA wil ook voor Tilburg bezien of er een besparing te halen is, maar het CDA onderschrijft vooral ook de maatschappelijke waarde die burgerparticipatie met zich meebrengt.

A58
De motie van raadslid Van Berkel waarin zij oproept tot een krachtige lobby om de A58 te verbreden werd door wethouder Jacobs onderschreven. Hij gaf aan hier al volop mee bezig te zijn, de motie was daarbij overbodig.

Het CDA is verheugd dat ook het college de dagelijkse files rond onze stad beu is en hard inzet om hier zo snel mogelijk een einde aan te maken. De motie werd daarom ingetrokken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *