Verslag seniorenberaad 8 februari 2023 met André van der Lee en jongerenkandidaat Antje Beers

Uit het Seniorenberaad van woensdag 08 februari 2023.

 

Deze middag mochten we twee gasten ontvangen:

André van der Lee uit Udenhout en Antje Beers

De heer van der Lee heeft jaren deel uit gemaakt van raad en bestuur van de gemeente Udenhout. Hij deelde met ons zijn ervaringen over de annexatie van de gemeente Udenhout door de stad Tilburg.

Het door Udenhout gewenste overleg in het voortraject was voor de gemeente Tilburg destijds onbespreekbaar.

Conclusie is dat het proces van decentralisatie veelal geleid wordt door ondemocratische beslissingen.

Dat wordt gestaafd door twee aanwezige leden die zo’n zelfde proces hebben meegemaakt. In die heringedeelde gemeente voltrekt zich momenteel een waar drama.

 

Antje Beers staat als jongerenkandidaat van het CDA nummer 7 op de lijst bij de Statenverkiezingen. Haar aandachtsgebieden zijn mobiliteit, duurzaamheid en  woningbouw.

Wij stelden haar de vraag “Wat moeten we tegen de buren zeggen waarom ze CDA moeten stemmen?”

Tijdens een levendige discussie bleek dat nog niet zo eenvoudig; het CDA is immers zoveel meer dan een stel oneliners. Daarbij maakt de pers het er voor onze partij niet makkelijker op.

Uiteindelijk komen we tot de slotsom in discussies de nadruk te leggen op het streven naar bestaanszekerheid door te bouwen aan een duurzame samenleving. Daarbij kan iedere CDA’er zijn of haar eigen invulling geven al naar gelang eigen kennis of interesse.

Vanuit de vergadering wordt nogmaals gewezen op de petitie over de kiesdrempel, die door iedereen op individuele basis ondertekend mag worden.

https://petities.nl/petitions/kiesdrempel-na-tweede-kamer-verkiezingen

 

Voor het bezoek van de CDA afdeling Tilburg aan het EP in Brussel op donderdag 16 maart 2023 zijn aanmeldingen nog steeds welkom.

CDA Tilburg wil subsidieaanvragen van kleine partijen makkelijker maken

De Tilburgse CDA-fractie gaat zich inspannen om subsidie-aanvragen en initiatieven van kleinere organisaties en partijen in de stad makkelijker te maken. We zijn ervan overtuigd dat organisaties die minder goed de weg weten op het stadhuis bij het aanvragen van subsidies, juist een grote impact kunnen hebben op de samenleving.

Komende maanden zal het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Tilburg vorm krijgen. Daarvoor stond afgelopen maandag een startnotitie op het programma waarbij de verschillende fracties input konden leveren. De CDA-fractie heeft hierbij aangedrongen om te onderzoek hoe we de subsidieregeling makkelijker kunnen maken voor kleine organisaties en partijen in de stad en dorpen.

Hier blijven we ons bij de vorming van het nieuwe subsidiebeleid voor inzetten!

CDA raadslid Anne Zouridis op bezoek bij woningcorporatie WonenBreburg!

Afgelopen vrijdag 10 februari was ons raadslid Anne Zouridis-Veldhoven weer één dag stagair! Ze ging op bezoek bij de woningcorporaties om te kijken wat zij voor Tilburg doen. Bekijk hieronder haar verslag en de foto’s!
”Misschien wel het allerleukste aan raadswerk..
Vandaag was ik ‘de stagiair’ bij WonenBreburg, een van de Tilburgse woningcorporaties.
Een inspirerende dag die begon met een hoopvol inkijkje in de nieuwe samenwerking wonen – zorg bij de Schutsboomhof aan de Piushaven, me bracht naar een ambitieus verduurzamingsproject in West en eindigde met de waardevolle herontwikkeling van het markante Rode Kruisgebouw in Besterd.
Tussendoor kreeg ik een inkijkje in de vroegsignalering van financiële problemen van huurders. En voerde ik vele gesprekken over woningtoewijzing, nieuwbouw, middenhuur en hoe te komen tot leefbare en gemengde wijken. Want een thuis is meer dan een dak boven je hoofd.
Fantastisch om te ervaren hoe er door kundige mensen met passie gewerkt wordt aan al die vragen. Dank voor de mooie ervaring!” 
   

Werkbezoek ETZ en warmtetransitie

Vlak voor de raadsvergadering van afgelopen maandag 6 februari 2023, was er voor de fractie van het CDA nog tijd voor een werkbezoek bij het ETZ ziekenhuis.

Er werd gesproken over de warmtetransitie en de nieuwbouw van het ziekenhuis. Dit moet ervoor zorgen dat het ETZ in de toekomst een vliegwiel wordt voor de stad en omliggende wijken.

Bekijk de foto’s van de interessante bijeenkomst hieronder!

Seniorenberaad bijeenkomst 8 februari 2023

Het Seniorenberaad van de CDA afdeling Tilburg houdt woensdag 8 februari as. haar reguliere bijeenkomst.

We hebben naast de gewoonlijke agendapunten speciale aandacht voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van woensdag 15 maart.
Wat moet ik de buren zeggen om ze CDA te laten stemmen?

Voor deze vraag hebben wij Antje Beers (student Tilburg University en 7e op de kandidatenlijst) uitgenodigd om met een goed antwoord te komen.
LET OP: in verband met de agenda van Antje Beers is de aanvangstijd één uur later, nl om 15.00 uur

Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Datum:        Woensdag 8 februari 2023

Plaats:         Wijkcentrum (MFA)  De Symfonie

Eilenbergstraat  250. Tilburg.

Aanvang:     15.00  uur