Verslag Seniorenberaad van woensdag 14 december 2022

In een zeer geanimeerde vergadering werden een paar punten gesproken die het vermelden waard zijn.

GGoud (Gelukkig en Gezond oud worden in Tilburg)

De projectleider van GGOUD, Sjef van der Klein, gaf een overzicht van de ontwikkelingen van de plannen met de Ouderenzorg in Tilburg. Dat loopt nog niet zoals gewenst.

Er is een groot budget beschikbaar (voor drie jaar ligt vast dat er een bedrag van 1,3 miljoen per jaar beschikbaar is), helaas vloeit dat merendeels weg naar ambtenaren en vergaderingen en wordt daardoor onttrokken aan de directe ouderenzorg waarvoor het bedoeld is.

Daar is dus nog een wereld te winnen.

Ook de ouderenhuisvesting zal niet vlotten zolang projectontwikkelaars het financiële belang van hun bezittingen belangrijker vinden dan de woonbehoefte en leefruimte van ouderen.

 

Kiesdrempel

Doordat de roep om een kiesdrempel toch wel wat luider werd, hebben we dat op de agenda gezet. En vlak voor onze vergadering werd bekend dat op initiatief van Yvonne van Rooij en Jo Ritzen een petitie voor een kiesdrempel van drie zetels was gestart.

Er volgt een levendige discussie over de democratie en de (on)werkbare situatie in de Kamer.

Een royale meerderheid is voor het instellen van een kiesdrempel van 3 zetels en aan de aanwezige afdelingsvoorzitter, Loeks van der Veen, wordt gevraagd om Yvonne van Rooij, als een van de initiatiefnemers, uit te nodigen voor een ALV van onze Tilburgse afdeling.

Iedereen, die daar behoefte aan heeft mag op individuele basis de petitie ondertekenen.

https://petities.nl/petitions/kiesdrempel-na-tweede-kamer-verkiezingen

 

Bezoek aan het EP in Brussel.

Toine van Poppel zal met een bestuurslid een bezoek van de CDA afdeling Tilburg aan het EP in Brussel op donderdag 16 maart 2023 coördineren.

Nadere informatie volgt.

Uit de mededelingen:
Het CDA-S wil de structuur veranderen. Iedere afdeling zal twee vertegenwoordigers afvaardigen in het Senioren Netwerk van de provincie.

Vanuit Tilburg zijn dat Ed en Paula Lensink.