Onderzoek naar een Tilburgse lightrail

Tilburg groeit naar 250.000 inwoners als zevende stad van het land en het busnetwerk loopt tegen zijn grenzen aan. Om Tilburg goed bereikbaar te houden zijn nieuwe vormen van OV nodig. Voor een metro of tram is de stad te klein. Daarom zorgt het CDA ervoor dat er onderzoek komt naar een Tilburgse lightrail.

Autoritten van Goirle naar Tilburg-West en van Tilburg-Noord naar het centrum duren beiden nog geen tien minuten. Met de bus duren deze ritten makkelijk vier keer zo lang. Het verbeteren van busnetwerk kan de groei van Tilburg niet opvangen en gaat deze situatie niet snel verbeteren.

Nieuwe vormen van openbaar vervoer zijn dus nodig in te toekomst. Slechts 2% van de verplaatsingen in Tilburg vindt met het openbaar vervoer plaats. Een Tilburgse lightrail kan hiervoor een mooie oplossing zijn. Het is een combinatie tussen een tram, metro en trein en daarom enorm flexibel en veel sneller dan het huidige busnetwerk. Het zou ook gebieden als de Reeshof, Berkel-Enschot en verder richting Kaatsheuvel, Goirle en Den Bosch beter bereikbaar kunnen maken.

Een lightrail is al een succes gebleken in Utrecht en tussen Den Haag en Rotterdam. Dankzij het CDA zullen de mogelijkheden tot een Tilburgse lightrail ook worden onderzocht. Die motie kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Geen gratis bibliotheekabonnement voor MBO-studenten ondanks inspanningen van het CDA Tilburg

Het Tilburgse CDA heeft een motie ingediend om MBO-studenten boven de 18 jaar een gratis bibliotheekabonnement te geven. We vinden het belangrijk dat alle Tilburgers kunnen lezen en schrijven op een niveau dat ze echt mee kunnen doen in onze samenleving. Helaas was de meerderheid de gemeenteraad het hier niet mee eens en is de motie afgewezen.

Bijna twee miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven, dus ook in Tilburg. Onder de 15-jarigen is zelfs 20% laaggeletterd en een groot deel van deze jongeren volgt een MBO-opleiding. De kosten voor een jaarlijks bibliotheekabonnement zijn nu een belemmering voor deze studenten om te lezen en het gratis maken hiervan is een mooie manier om laaggeletterdheid te bestrijden bij een groep waarbij dit veel voorkomt. Het gaat zich bovendien terugbetalen omdat niet-laaggeletterden meer vertrouwen hebben in de medemens en gemiddeld bijvoorbeeld minder afhankelijk zijn van een uitkering

Er was onder meer bezwaar over het risico dat hier weinig gebruik van wordt gemaakt. Wij ontvangen echter signalen dat de kosten voor een abonnement een belemmering zijn om te lezen of zich aan te sluiten bij een leesclub. Het is dan ook teleurstellend dat de meerderheid van de gemeenteraad zich hier niet in kon vinden.

Tilburgs erfgoed wordt in kaart gebracht door ruim aangenomen motie CDA Tilburg

Het Tilburgse CDA hecht veel waarde aan het erfgoed in onze stad, we willen dat de stad herkenbaar blijft. We worden echter steeds vaker geconfronteerd met verbouw- of sloopplannen nabij panden die grote cultuurhistorische waarde voor Tilburg hebben. Een motie van het CDA om het Tilburgse erfgoed in kaart te brengen en een visie daarvoor op te stellen is daarom unaniem aangenomen.

In het verleden is vooral ad hoc gesproken over het Tilburgse erfgoed, maar een visie ontbreekt. We hebben geen overzicht van waar deze panden liggen en welke waarde deze hebben voor Tilburg. Om bijzondere herkenbare straten en buurten in stand te houden, is het nodig om deze inzichtelijk te maken. Daarmee blijft het verhaal van de stad en de identiteit van Tilburg te lezen in onze straten!

De motie werd vooraf al gesteund door een flink aantal partijen en bleek tijdens de stemming ook een meerderheid te krijgen.

Er komt een Noodfonds voor Tilburgse verenigingen en maatschappelijke instellingen! (video)

Door een met nipte meerderheid aangenomen motie van het Tilburgse CDA komt er een noodfonds voor de Tilburgse verenigingen en instellingen die in de problemen komen door hoge energieprijzen. Nog voor het eind van het jaar moet het college de duidelijkheid geven over de voorwaarden voor dit noodfonds.

We hebben meerdere voorbeelden gezien van energierekeningen van verenigingen die verviervoudigen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de contributie voor (jeugd)leden bij sportverenigingen flink omhoog zal gaan of dat buurthuizen tijdelijk moeten sluiten. Investeringen in verduurzaming duren vaak lang en regelmatig niet zomaar mogelijk omdat verenigingen geen eigenaar zijn van hun accommodatie of omdat ze niet over voldoende eigen vermogen beschikken.

Deze verenigingen en ontmoetingspunten vormen het cement van onze Tilburgse samenleving en zijn daarom onmisbaar in stad en dorpen. We kunnen hen dus niet in de kou laten staan!
Tilburg heeft er nu voor gekozen om vooruitlopend op landelijke regelingen te hulp te schieten. Het college vond de motie overbodig, maar gelukkig zag een meerderheid van de gemeenteraad er wel de noodzaak van in!

Met dank aan de fracties van PvdA, VVD, LST, 50PLUS, SP, PvdD, Lokaal Tilburg, Ons, Tilburg, Voor Tilburg, FvD