CDA Tilburg wil compensatie voor energiekosten verenigingen

De stijgende energiekosten raken ons allemaal, zeker ook de Tilburgse (sport)verenigingen. Ongeveer de helft van de verenigingen moet een fors hogere contributie gaan vragen door gestegen energielasten. Vooral de verenigingen met variabele energiecontracten worden hard geraakt, daar moeten we iets aan doen!

Het CDA wil dat (sport)verenigingen toegankelijk blijven voor alle Tilburgers. Daarom pleiten wij ervoor om deze verenigingen te helpen, bovenop de hulp die geboden gaat worden aan huishoudens en bedrijven. Bijvoorbeeld door ze financieel tegemoet te komen in de vorm van een huurverlaging, een renteloze lening of om ze te helpen met verduurzamen van de accommodaties.

We hebben meerdere voorbeelden gezien van energierekeningen van verenigingen die verviervoudigen. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de contributie voor (jeugd)leden flink omhoog zal gaan, de warme kantine sluit of douchen verboden zal worden. Het risico is dat sporten niet meer toegankelijk is voor iedereen en ook het verenigingsleven verschraalt. Investeringen in verduurzaming duurt vaak lang en is vaak ook niet zomaar mogelijk omdat verenigingen geen eigenaar zijn van hun accommodatie of omdat ze niet over voldoende eigen vermogen beschikken.

Het CDA heeft ervoor gezorgd dat het college gaat inventariseren welke Tilburgse verenigingen vrezen in de problemen te komen door de hoge energiekosten. Het college is nog niet tegemoet gekomen aan onze oproep om verenigingen ook financieel te ondersteunen. Maar er is wel toegezegd dat ze een plan maken in afwachting van het aangekondigde steunprogramma vanuit de Rijksoverheid.
Tilburg heeft er vaker voor gekozen om vooruitlopend op landelijke regelingen te hulp te schieten. Dat verdienen onze vereniging ook! Als fractie houden de opvolging nauwlettend in de gaten en blijven we ons sterk maken voor onze Tilburgse verenigingen.

Voor de volledige vragen zie: https://tilburg.notubiz.nl/document/11923179/1
Voor de reactie van de wethouder, op 4 uur en 20 min: https://tilburg.notubiz.nl/bijeenkomst/1031246/Informatie-debat%2010-10-2022