Extra handhaving ter voorkoming afvaldumpingen bij nieuwe afvalcontainers door CDA-amendement

Het CDA Tilburg heeft middels een amendement gezorgd voor extra handhaving op afvaldumpingen bij nieuwe afvalcontainers. CDA raadslid Anne Zouridis: ‘Met deze wijziging bieden we onze inwoners in ieder geval de zekerheid dat we echt werk maken van het voorkomen van afvaldumpingen en hun  terechte zorgen serieus nemen. Het schoonhouden onze van de openbare ruimte is een kerntaak van onze gemeente.’

Vanaf 2023 worden er in de binnenstad en Spoorzone 40 ondergrondse containerparkjes geplaatst. Deze zullen de bekende duobakken vervangen. De gemeente maakt echter nauwelijks budget vrij om te handhaven op afvaldumpingen bij deze nieuwe containers. ‘Wij vinden het onverantwoord om in te stemmen met de nieuwe vorm van afvalinzameling, maar af te wachten of er straks ook geld beschikbaar is voor het voorkomen van- en handhaven op de rommel die rondom de nieuwe containerparkjes kan ontstaan.’

Door het amendement, dat werd gesteund door vele andere partijen, komt er structureel 2 FTE aan afvalboa’s en 2 FTE aan wijkparkbeheerders vrij om toe te zien om het nieuwe afvalsysteem. In combinatie met inwonersparticipatie (in de vorm van adoptie van containerparkjes) levert dit de meest effectieve handhaving op.

Op 1 juli 2023 moeten de nieuwe containerparkjes geïnstalleerd zijn.

Lees het volledige amendement hier: Amendement+12_1_CDA_VVD_D66_Lokaal+Tilburg_50PLUS_VoorTilburg_PvdA_Voorkomen+en+handhaven+plaatsen+afval (notubiz.nl)