Oproep CDA: maak eerste uur parkeren tijdelijk gratis

UPDATE: College geeft gehoor aan de oproep. Tussen 25 december 2021 en 14 januari 2022 is het eerste uur parkeren in het Tilburgse winkelgebied gratis.

Het Tilburgse CDA doet een oproep aan het college om parkeren in de winkelgebieden het eerste uur tijdelijk gratis te maken. Het wordt daarmee voor inwoners makkelijker om lokale ondernemers te steunen rond de kerst.

Kerstinkopen doen is sinds vorige week een stuk lastiger geworden. Tilburgse ondernemers zitten met een grote kerstvoorraad die ze nu moeilijker kwijt kunnen. Alleen afhalen is nog mogelijk. Het CDA wil hen hierbij helpen door het voor de inwoners makkelijker te maken om bij hun favoriete Tilburgse winkel hun kerstcadeaus op te halen. Met één uur gratis parkeren kunnen mensen eenvoudiger naar het winkelgebied om zo lokale ondernemers te steunen, in plaats van online te bestellen.

Het is volgens raadslid Anne Zouridis een van de weinige dingen die we kunnen doen. Verder roept het CDA het college op om ook fietsen in de winkelstraten tijdelijk toe te staan. Zo kun je ook met je fiets makkelijk afhalen in de winkel.

CDA roept college op werk te maken van voorrangsregeling nieuwbouwhuizen

Het is voor mensen met een binding met Tilburg, bijvoorbeeld omdat ze er zijn geboren of nu werken, moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Binnenkort wordt het wettelijk mogelijk gemaakt om deze mensen voorrang te geven bij nieuwbouwhuizen. Het CDA zet zich hiervoor in, zodat de gemeente Tilburg van deze nieuwe wettelijke mogelijkheid gebruik gaat maken.

Inwoners die geworteld zijn in Tilburg – of in een van de dorpen – en daar hun leven verder op willen bouwen, of mensen die een gezin willen stichten in de buurt van opa en oma bijvoorbeeld. Mensen die in een vertrouwde omgeving oud willen worden.  Het CDA vindt het belangrijk dat deze Tilburgers meer kans op onze woningmarkt krijgen, zodat ze niet noodgedwongen naar een andere gemeente moeten verhuizen, verder van vrienden en familie. Dat is overigens niet alleen belangrijk vanuit behoud van de gemeenschap of draagvlak, maar ook nog eens belangrijk om doorstroming op onze woningmarkt te realiseren.

Natuurlijk heeft dat eerst te maken met wat je bouwt, bijvoorbeeld in onze dorpen. Maar ook met hoe je de koek vervolgens verdeeld. Er is al een wettelijke mogelijkheid om in de sociale huursector tot 25% toe te wijzen aan eigen inwoners en met de voorgestelde wetswijziging is het straks ook mogelijk om dit bij nieuwbouwprojecten (koop) te doen.

Het CDA is blij met deze mogelijkheden en steunt de oproep aan het college om hier snel werk van te maken.

25.000 woningen biedt kansen, CDA Tilburg maakt zich sterk voor gemengde wijken

Tilburg staat voor de gigantische opgave om tot 2040 in totaal 25.000 woningen te bouwen. Het gaat wat het CDA betreft niet alleen om het stapelen van stenen, maar vooral ook om het bouwen van gemeenschappen. De raad nam afgelopen maandag een amendement van het CDA aan waardoor er extra aandacht komt voor gemengde wijken.

Het blind bouwen van woningen in steden brengt grote sociale risico’s met zich mee. Eenzijdig samengestelde wijken, desastreuze effecten op sociale samenhang en leefbaarheidsproblemen, om er maar een paar te noemen. Want het gaat om zo veel meer dan het bouwen van woningen. Denk aan parkeerplaatsen, scholen en andere voorzieningen. Maar wat het CDA betreft gaat het niet alleen om die fysieke dingen, of om het stapelen van stenen, maar vooral ook over het bouwen van gemeenschappen. Over de stad, en dorpen, die we willen zijn, blijven en worden.

Wat het CDA betreft bieden deze 25.000 woningen dan ook vooral kansen om wijken te creëren waarin Tilburgers elkaar tegen blijven komen, meer middenhuur te realiseren en om seniorenwoningen bij te bouwen zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

De afgelopen jaren hebben we te vaak meegemaakt dat de enorme opgave om te bouwen voorgaat op de ambitie om sterke en veerkrachtige wijken te realiseren. Dus is het voor de CDA fractie heel belangrijk het sturen op gemengde wijken nu vast te leggen.

Het amendement ‘Bouwen aan samenleven’ is in de vergadering van 13 december unaniem aangenomen.

 

Amendement: Amendement 22_1 CDA_D66_LST_LT_50PLUS_OT_PvdA_Bouwen aan samenleven (raadsinformatie.nl)

Nieuwe energie in fractie CDA Tilburg: burgerraadsleden geïnstalleerd

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2021 zijn twee nieuwe burgerraadsleden voor de CDA-fractie in Tilburg geïnstalleerd. Manfred van Zeeland en Amber van Ginniken zullen zich per direct gaan inzetten voor het CDA in Tilburg.

Met nieuwe, positieve energie gaat het CDA Tilburg richting 2022. Nadat een aantal weken geleden al duidelijk was geworden dat de CDA fractie voorzien zou worden van extra ondersteuning, is dat 13 december officieel gemaakt. Beide burgerraadsleden staan ook op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op plek vijf en zes, maar gaan dus al een paar maanden eerder hun schouders eronder zetten om Tilburg weer een stukje mooier te maken.

CDA Tilburg stelt vragen door overlast in flats en wooncomplexen

CDA Tilburg vindt het belangrijk dat alle Tilburgers zich thuis veilig voelen, maar ook om op te komen voor mensen die hun toevlucht zoeken in een trappenhuis of portiek. Steeds meer daklozen vinden een slaapplek in flatgebouwen en wooncomplexen in Tilburg, tot ergernis van bewoners.
Raadslid Anne Zouridis-Veldhoven stelde er vragen over tijdens het vragenhalfuurtje naar aanleiding van klachten van inwoners en de afhandeling daarvan.
Het Brabants Dagblad schreef er het volgende artikel over: https://bit.ly/3lS3LZ5