Nieuwsbrief juli

Beste CDA-leden van de afdeling Tilburg,

 

Bijgaand een nieuwsbrief vanuit het bestuur met veel informatie over de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Reacties zijn welkom.

Nieuwsbrief CDA Tilburg juli 2021

Inclusieve stad met een inclusieve universiteit

Naar aanleiding van de publicaties in het Brabants Dagblad over het afstoffen van de katholieke identiteit van de universiteit Tilburg werden er in de gemeenteraad vraagtekens gezet bij de inclusie. Een motie van de Partij van de Arbeid was de aanleiding voor een debat. Een debat waarbij het CDA duidelijk een andere kant liet zien, overtuigend, want  uiteindelijk haalde de motie het niet. Onderstaande tekst was daar de reden voor:

Het CDA is voor het aangaan van gesprek met de universiteit. Maar wil het college toch iets meer meegeven dan deze motie doet. Ten eerste heeft de indiener wel erg selectief geshopt in het artikel. In dat zelfde artikel staat bijvoorbeeld ook “dat de universiteit niet langer een diplomafabriek wil zijn en studenten wil vormen vanuit de leer van katholiek sociaal denken, dat uitgaat van een rechtvaardige samenleving, waarin ieder mens telt, niemand voor zichzelf leeft en iedereen inbreng heeft.” Hoe inclusief wil je het hebben.” Of: “ dat de hernieuwde belangstelling voor maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken weinig te maken heeft met de katholieke kerk, en daar gaat het de universiteit ook niet om. Ze willen niets restaureren.”  Niet terug naar vroeger dus. Op basis van drie quotes uit dit artikel, kan ik ook zo een motie schrijven hoe blij we zijn met de inclusieve en maatschappelijk georiënteerd strategische visie van de universiteit.
Selectief shoppen lijkt me niet de beste gespreksbasis (In beide gevallen niet, overigens). Daarnaast staan er bij de constateringen over de huidige toezichthouders ook aantoonbaar onjuiste zaken. Maar het lijkt me niet dat we die personen hier allemaal even langs moeten lopen en vaststellen wie er bijvoorbeeld gescheiden is of niet.

Ten tweede gaan we er als gemeenteraad niet over. Voor ons als christendemocraten is dat vrij fundamenteel. We zullen de schoolstrijd hier maar niet over doen. De universiteit is een zelfstandige, geheel autonome instelling. Waar overigens zoveel nationaliteiten werken en studeren. En het is aan die gemeenschap om keuzes te maken over de criteria van toezichthouders en bestuurders.

Als derde brengen wij in, dat je iedereen mag aanspreken op inclusiviteit en het uitdragen van constitutionele waarden. Ook onze universiteit.En het gesprek aangaan over het strategisch plan lijkt ons heel waardevol. Maar op basis van een artikel de universiteit wegzetten als een conservatief katholiek kliekje, of  op de vingers tikken (wijzen op de niet inclusieve manier waarop zij toezichthouders benoemen), lijkt ons geen goede basis voor een gesprek of partnerschap tussen stad en universiteit.
Althans, dat is niet zoals wij dat voor ons zien.

lees hier de berichtgeving in het Brabants dagblad