CDA vraagt (en krijgt!) extra meters terras voor geplaagde horeca

Bij horecaondernemers staat het water tot aan de lippen, terwijl het bier aan de lippen van de gasten zou moeten staan. Al maanden wacht de horecasector op een lichtpuntje, zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Ondernemers willen perspectief zien, om binnenkort gasten te kunnen ontvangen op het terras en in hun zaak. Het belang van het openstellen van terrassen is genoegzaam bekend: ondernemers kunnen weer enige omzet maken, Tilburgers zijn toe aan een terrasje en het haalt de druk weg op hotspots zoals het Spoorpark en de Piushaven.

Namens het CDA en meerdere mede-indienende partijen hebben wij het college gevraagd of zij bereid is Tilburgse horeca wèl perspectief te bieden en in het vooruitzicht te stellen, dat als de terrassen open gaan, ook dit jaar een terrasuitbreiding toegestaan wordt. Terrassen hebben immers meer ruimte nodig, zodat gasten en personeel 1,5 meter afstand kunnen houden. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. De indienende partijen vroegen om die reden het college de regels uit 2020 te verlengen, zodat de terrasuitbreiding ook dit jaar wordt voortgezet. Tijdens het Vragenuurtje kwam de gewenste reactie en deed wethouder de Vries de toezegging om de horeca in 2021 extra meters om niet te gunnen.