‘Vrijwillige’ ouderbijdrage  

Op basisschool de Tiliander wordt om een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd die kan oplopen tot 2500 euro per jaar voor 3 kinderen. Deze bijdrage is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een ongeruste ouder gaf daartoe aan dat ze de ongeveer 500 euro die van haar verwacht wordt niet goed kan missen. Maar op gedoe door het geven van een kleinere bijdrage zit ze ook niet te wachten. In Amsterdam is het daarnaast inmiddels de afspraak dat er geen subsidie of andere financiële hulp gegeven wordt door de gemeente, wanneer bijdrage bedragen gemiddeld 225 euro of hoger zijn, zoals bij de Tiliander het geval is. Na enkele telefoontjes is het woord ‘ouderbijdrage’ op de site van basisschool de Tiliander dan ook meteen vervangen door ‘ouderschenking’. 
Deze situatie roept vragen op in de Tilburgse gemeenteraad. Ons raadslid Marti de Brouwer stelde daarom vragen die in het vragenhalfuur van maandag 31 augustus aan de orde worden gesteld. Wij zijn dan ook benieuwd wat de antwoorden van de wethouder zijn op vragen als: is het college op de hoogte van de bedragen die basisschool de Tiliander in het schooljaar 2020-2021 als bijdrage van ouders ontvangt? Kan het college aangeven of er door ouders van de Tiliander ook gebruik is gemaakt van een vergoeding via de stichting Leergeld? En welke maatregelen gaat het college treffen om ervoor te zorgen dat vrijwillige ouderbijdrages op alle Tilburgse scholen betaalbaar zijn?