Nieuwjaarsspeech

Het is alweer een jaar gelden dat ik deze schoenen aantrok en het fractievoorzitterschap overnam van Marcel. En ze zijn een beetje ingelopen.. Dat moest ook wel, want de goed ingelopen schoenen van Erik en Marcel gingen in het afgelopen jaar een andere route.
Daarom loopt er een extra paar damesschoenen met ons mee. Heel blij zijn we met de Anne, de opvolgster van Marcel van den Hoven in de fractie. Zij heeft zonder moeite een plek genomen in de fractie. Ik ben bijzonder trots op wat er gebeurt in onze fractie; we zitten pas in de eerste helft, maar we zijn een goed team! De clichés dat de tijd snel gaat als je het leuk hebt, blijken opnieuw waar. Met trots kijk ik terug op het afgelopen jaar en zie dat we een heleboel dingen gerealiseerd hebben.Zo hebben we een maandelijkse nieuwsbrief geïntroduceerd.  In elke week waarin het raadsvergadering is, ontvangen alle leden een mail waarin we schrijven wat we doen.
Ook benutten we het wekelijkse vragenuur optimaal om de zaken vanuit de stad onder de aandacht te brengen in het gemeentehuis (en ja, het is leuk meegenomen als dat ook in de krant komt… )
We zijn op de goede weg en gaan met veel energie door.

Komend jaar staat in het teken van meer mensen betrekken bij de partij, de fractie en de politiek. Hiervoor gaan we een aantal extra dingen oppakken.
De fractie van het CDA Tilburg vindt het belangrijk dat de inwoners van Tilburg het idee hebben dat ze gehoord worden in de politiek. Daarom steken we veel energie in het oppakken van signalen vanuit de stad om die in het gemeentehuis aan te kaarten. Dat zijn soms grote dingen, maar ook kleine zaken kunnen een grote bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze stad. Daarvoor hebben we dan wel hulp nodig bij het signaleren van de dingen die aandacht vragen. Daarvoor hebben de Groene Telefoon, maar omdat we merken dat het lastig is om te bellen hebben we een app-groep aangemaakt. Wil je zelf toegevoegd worden aan deze groep, laat dan je nummer achter! Ken je iemand die ook toegevoegd zou willen worden, dan horen we het graag. We gaan als fractie vergaderen op locatie. Weet je een vereniging of een club die graag hun verhaal eens kwijt wil bij ons, laat het weten, dan komen we langs.

Het wordt politiek een spannend jaar. De tussenbalans staat op de agenda, en dat is een moment van de waarheid. Voor de enorme uitgaven in het sociaal domein hebben we de in de eerste twee jaar van deze begroting geput uit reserves, omdat we wilden investeren in een manier om het anders te gaan doen. Dit jaar is het tijd om de balans op te maken. Wij als CDA zullen stevig in onze schoenen staan en vasthouden aan een deugdelijk financieel beleid.

Wij proosten op een jaar met veel gemeenschapszin. We willen dat de verbinding die we voelen in de dagen van kerst en nieuwjaar, gevoeld blijven worden. Tilburgerschap; je hoort erbij en doet mee! Minder individualisme, niet hij of ik en minder tegenover elkaar staan, geen wij en zij, maar juist het hebben van begrip en het samen de schouders er onderzetten. Die verbinding, die gunnen wij onszelf onze stad, en dus staan we ook het komend jaar graag zij aan zij. Want een heleboel mensen zijn meer CDA’er dan ze denken!

Door: Ineke Couwenberg

Wonen in Tilburg wordt weer iets veiliger!

Op een donkere en gure woensdagavond in december gaat iets tegen 21:00 uur de bel. Mijn vrouw en ik kijken elkaar aan. “Verwacht jij nog iemand?,” vraagt Charlotte aan mij. “Nee, maar misschien is het een van de kinderen of zijn het de buren.” Ik besluit de voordeur te openen. Voor mij staat een boomlange kerel met een clownsneus op. De schrik zit er goed in. De man stelt me direct gerust en zegt dat hij leden werft voor de Cliniclowns. De getrainde fondsenwerver legt mij uit dat met een maandelijkse donatie voor de Cliniclowns  het verblijf van kinderen in het ziekenhuis een stuk aangenamer wordt. Iedere vraag van mij wordt professioneel beantwoord en ieder tegenargument wordt bedreven gepareerd. Laat ik een mogelijk misverstand wegnemen; de Cliniclowns doen uitstekend werk.

Na het gesprek bedenk ik, dat ik zowel het tijdstip als de opdringerige werkwijze als onprettig en onveilig ervaar. Ach, ik sta mijn mannetje wel. Maar voor veel inwoners van onze stad is het onwenselijk dat deze goede doelen-organisaties, maar ook bijvoorbeeld energiebedrijven, betaalde krachten inzetten om deur-aan-deur donateurs of klanten binnen te halen. Zeker in de winter, wanneer het buiten donker en de straat verlaten is. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare mensen en ouderen, die vaker de dupe zijn van babbeltrucs en intimidatie. De huidige APV in Tilburg staat het echter toe om van maandag tot en met zaterdag tot 21:00 uur aan te bellen. Voor onze fractie was dit aanleiding om een motie in te dienen en het college te vragen om in kaart te brengen op welke wijze kwetsbare groepen en ouderen beschermd kunnen worden tegen deze vormen van colportage. Een aantal andere steden kiest ervoor om huis-aan-huisverkopen en leden werven uit veiligheidsoverwegingen toe te staan tot zonsondergang of 18:00 uur. De motie werd ondersteund door bijna alle partijen en in het voorjaar horen we of onze stad weer wat veiliger wordt.

Door: Ton Gimbrère