CDA pleit voor leerstoel Mantelzorg in Tilburg

Nederland kent 4 miljoen mantelzorgers, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Door de terugtredende overheid op het terrein van de zorg en de vergrijzing zal het aantal Mantelzorgers de komende jaren verder toenemen.
Ook in Tilburg zijn Mantelzorgers een steeds belangrijkere groep zorgverleners die meer ondersteuning verdienen. Onlangs heeft Minister Edith Schipper (Volksgezondheid, Welzijn) gepleit om een leerstoel Mantelzorger in te stellen.

Het CDA roept het college van Burgemeester en wethouders in een initiatiefvoorstel op actief met de Tilburgse Universiteit, Fontys en Avans te onderzoeken of het mogelijk is een al dan niet gesponsorde leerstoel in te stellen

CDA zegt ja tegen toekomst Tilburgse Kermis

Onder leiding van kermiswethouder de Ridder heeft een deskundig bureau, samen met horeca, de binnenstad en overige betrokkenen, nagedacht over de kermis van de toekomst. Nodig omdat de kermis, die voor Tilburgers en Tilburg, zoveel betekent door hoge pachtprijzen, concurrentie van andere evenementen, de ritprijzen onder druk staat.

In feite kwam men tot 3 mogelijkheden:
1) Laten, met wat verbeteringen, zoals het nu is.
2) De kermis uitbreiden met activiteiten, die het kermisgevoel verbeteren.
3) De kermis internationaal op de kaart zetten.

Hoewel het CDA de kermis een warm hart toedraagt, kiest CDA om financiële redenen voor mogelijkheid 2. Uiteraard zijn zaken uit mogelijkheid 3 mee te nemen. Te denken valt aan uitbreiding van de nostalgische kermis (o.a. Steile wand en bokstent terug), betere reclame, inzetten van Tilburgse culturele zaken en het structureel omarmen van initiatieven als Roze Maandag en Kermis FM (welke volledig gedraaid worden door vrijwilligers).

CDA heeft vertrouwen uitgesproken, dat de kermis op die manier toekomst heeft.

Behandeling voorstel kosteloze VOG weer doorgeschoven.

Vanmorgen stond ons initiatiefvoorstel voor het kosteloos aanbieden van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligersorganisaties op de agenda van de commissie Bestuur.

Wegens een administratief foutje binnen de gemeentelijke organisatie was het college niet in de gelegenheid om vooraf wensen en bedenkingen te formuleren bij ons voorstel. Hierdoor was het niet mogelijk om het idee inhoudelijk te behandelen.

Het CDA is teleurgesteld dat de behandeling nu nogmaals is uitgesteld. “Het is jammer dat waar anderen gemeente binnen enkele weken over dit onderwerp kunnen beslissen het in Tilburg meer dan 3 maanden moet gaan duren. Vooral de vrijwilligersorganisaties en hun cliënten zijn onnodig de dupe van het steeds maar vooruit schuiven van een inhoudelijk debat.” aldus Joost van Puijenbroek, CDA raadslid en initiatiefnemer.

De behandeling van dit voorstel zal nu naar alle waarschijnlijkheid plaats vinden tijdens de commissievergadering Sociale Stijging op 3 oktober as.

Bio-zakken voor iedere Tilburger in stadswinkel

Nadeel van het mooie weer deze zomer waren onze stinkende kilo’s met in veel gevallen maden. Helaas speelde dit voornamelijk tijdens het zomerreces. Vandaag, 12 september heeft het CDA in de commissie leefbaarheid echter aangegeven dat wij vinden dat dit probleem structureel moet worden opgelost.

De wethouder heeft direct een oplossing op korte termijn toegezegd. Hij heeft de suggestie van het CDA overgenomen om vanaf morgen, uiterlijk overmorgen in de stadswinkels

biologisch afbreekbare en volledig composteerbare zakken ter beschikking te stellen. Het voordeel van deze oplossing is dat het madenprobleem ook wordt voorkomen in de eerste week.

Het CDA wil dat dit structureel wordt opgelost. We vinden dat het terugdraaien van het beleid en wekelijks gaan ophalen, hiervoor niet de juiste oplossing is. Temeer omdat daardoor de afvalstoffenheffing in de toekomst niet kan worden verlaagd.

De wethouder heeft toegezegd dat hij voor de lange termijn aanvullend beleid gaat maken. Bij zomerse weersverwachting zullen er in de toekomst extra maatregelen genomen moeten worden. Hiervoor gaat hij bij andere

CDA verheugd met Koningsdag in Tilburg

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag 27 april 2017 aanwezig bij de viering van Koningsdag in de gemeente Tilburg.

Het CDA vroeg in 2014 al aan het college zich in te zetten om grote nationale evenementen, zoals de Passionof de intocht van Sinterklaas, naar Tilburg  te halen. Een bezoek van de Koninklijke familie op Koningsdag hoort zeker op dit lijstje van beoogde evenementen thuis. Het CDA is dan ook zeer verheugd dat de Koning voor Tilburg heeft gekozen.

Samen met Tilburgers

De gemeente Tilburg wil graag samen met haar bewoners het programma voor Koningsdag 2017 samenstellen. Bewoners kunnen ideeën doorgeven via het emailadres koningsdag@tilburg.nl.