CDA: “Geef ambtenaren de mogelijkheid verlof te delen.”

Ambtenaren bij het rijk kunnen collega’s gaan helpen die meer vrije dagen nodig hebben voor bijvoorbeeld mantelzorg. Ze mogen hun verlof met andere collega’s delen. Dat maakte minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) afgelopen donderdag bekend bij de Libelle Zomerweek in Almere.

Het delen van verlofdagen is wettelijk al mogelijk maar gebeurt in de praktijk nog maar weinig. ‘Met deze proef geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld in de hoop dat meer werkgevers volgen’, aldus Asscher. ‘Er wordt veel van mensen gevraagd. Met vrijwillig delen van verlofdagen kun je je collega helpen om werk en zorgtaken op een verantwoorde manier te combineren’.

De gemeente Amsterdam heeft al goede ervaringen opgedaan met het vrijwillig delen van verlofdagen. In 2015 schonken 87 ambtenaren in totaal 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgende collega’s. Het CDA heeft het college gevraagd om ook Tilburgse ambtenaren deze mogelijkheid te bieden.

CDA stelt opnieuw vragen over vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor

Donderdag maakte de NOS melding van het zorgelijke bericht dat er veel meer gevaarlijke stoffen door onze Brabantse
en Limburgse steden rijden dan toegestaan en dat vervoerders vaak niet goed aangeven welke gevaarlijke stoffen ze op spooremplacementen hebben staan hoewel ze daartoe wettelijk verplicht zijn. Dat is een slechte zaak omdat hulpdiensten daardoor bij calamiteiten in problemen kunnen komen.
De normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden op verschillende trajecten behoorlijk overschreden. Met name inNoord-Brabant en Limburg rijden veel meer wagons met brandbaar gas (lpg) dan is toegestaan. Daarbij wordt de norm drie tot vier keer overschreden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Zo mogen in Tilburg per jaar 3650 wagons met LPG passeren. In 2015 kwamen er in negen maanden ruim 6300 langs.

De fractie van het CDA heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders.

Lees hier de volledige set met vragen.

Alleenstaande minderjarige asielzoekers in Tilburg

In de extra commissievergadering van maandag 23 mei jl, die helemaal in het teken stond van de vluchtelingen opvang in Tilburg, naar aanleiding van het stuk van de commissaris van de Koning, heb ik namens het CDA extra aandacht gevraagd voor de AMV-s 

Het COA zegt in een interview: 

Eén bepaalde groep is volgens het COA verantwoordelijk voor de onregelmatigheden in asielzoekerscentra. Het gaat om zogenaamde AMV’s.

Verder hebben we aangegeven de locatie in de Stationsstraat niet wenselijk te vinden voor de opvang van (20?) AMV-s. Volgens het CDA hoort daar zeker informatievoorziening naar de raad bij.

Dankzij CDA extra politiecontrole op illegale crossers in de Kaaistoep

Wandelaars en eigenaren van bospercelen klagen al jaren over de aanwezigheid van crossmotoren in de Kaaistoep.

Reeds diverse keren heeft CDA-raadslid Marti de Brouwer hier vragen over gesteld. Na dat ik in de commissie Leefbaarheid nogmaals vragen heb gesteld en een filmpje aan de burgemeester heb overhandigd waarop te zien is hoe hard er gereden wordt, zal de politie extra gaan surveilleren.

We wachten af en blijven de zaak volgen.

CDA zoekt vrijwilligers voor Wandel-3-daagse bij Woonzorgcentrum de Heikant

Omdat we samen met de bewoners van Woonzorgcentrum de Heikant twee maal per jaar gaan wandelen kregen we de vraag of wij ook zouden kunnen ondersteunen tijdens de wandel-3-daagse op 31 mei, 1 en 2 juni.
Verzamelen is om 13.30 uur (start 14.00 uur) en we wandelen tot 16.00 / 16.30 uur.
Hebben jullie tijd en zin?
Een beetje ervaring in rolstoel duwen is altijd handig, we lopen ongeveer 2,5 a 3 km per dag, inclusief stoepjes.
Ook al kan iemand maar 1 dag, dan zijn we daar al mee geholpen!
Aanmelden graag via martidebrouwer@raadtilburg.nl

CDA Tilburg bezoekt NAHuis Tilburg

Claudia Dankers en Rein Valk hebben een bezoek gebracht aan het Nahuis. Het Nahuis biedt mensen met een niet aangeboren hersenafwijking een plek om te ontmoeten en te ontplooien. Het Nahuis is gevestigd in zorgcentrum Koningsvoorde waarbij een kleine 20 vrijwilligers iedere dag activiteiten organiseren en begeleiden of gewoon tijd vrij maken om een praatje te maken met Tilburgers met een niet aangeboren hersenafwijking. Het Nahuis is een voorbeeld van een burgerinitiatief dat een opstartsubsidie van 60.000 euro van de Gemeente Tilburg heeft mee gekregen. Het Nahuis is een groot succes en voldoet aan de noodzaak om mensen met deze handicap te ondersteunen. Met Els Aarts en Diek van Laarhoven van het Nahuis is onder meer gesproken om Respijtzorg onder te brengen in het Nahuis. Het CDA Tilburg heeft hiertoe voor de opzet van een Respijthuis al initiatiefvoorstellen gedaan die helaas geen meerderheid in de Raad haalde maar zal blijven strijden om een Respijthuis van de grond te krijgen.

CDA feliciteert Tilburgers met opening Willem II-passage

Vanmiddag werd onder ruime belangstelling de Willem II-passage in de Tilburgse Spoorzone geopend. Onder de aanwezigen waren ook CDA-raadsleden Cécile van Berkel en Joost van Puijenbroek.

De nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers vormt een directe verbinding tussen de Spoorzone en het centrum.Met de opening van de Willem II-passage is er een nieuwe poort naar de Spoorzone, een gebied waar prachtige kansen voor de toekomst liggen. De Willem II-passage vormt misschien wel zowel letterlijk als figuurlijk de belangrijkste doorbraak voor de ontwikkeling van de Spoorzone.

Om de opening te vieren zal het CDA zaterdag as, tijdens de feestelijkheden rond de Willem II-passage een passend cadeautje aanbieden aan de aanwezigen.

 

 

CDA bezorgd over begrotingen OMWB

Het CDA is bezorgd over de conceptbegrotingen 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Het CDA ziet dat er veel wensdenken in de begrotingen zit.

Er wordt in de begrotingen gerekend naar een positief toekomstbeeld en hier wordt alles voor in het werk gesteld. Zo worden er bezuinigingen ingeboekt die discutabel zijn en op zijn minst niet tot slecht onderbouwd. Er wordt uitgegaan van geen enkele tegenslag. Exact de werkwijze die in de afgelopen jaren ervoor heeft gezorgd dat de OMWB terecht is gekomen in de situatie waarin zij nu zit. Het instemmen met deze begrotingen door het CDA zegt dan ook niet dat wij vertrouwen hebben dat de geprognosticeerde cijfers realistisch zijn.

Teleurgesteld in het proces

Het CDA is teleurgesteld in de opstelling van de OMWB in dit proces.  De OMWB er de laatste maanden een handje van heeft de spelregels gedurende het spel aan te willen passen. Drie voorbeelden:

  • De informatiesessie over de begroting van maart werd verschoven naar april,
  • de termijn voor indienen zienswijzen werd tijdens de informatiesessie naar voren gehaald ten opzichte van de schriftelijk gemelde termijn waardoor deze niet meer paste in onze vergadercyclus;
  • Tenslotte wist de OMWB niet voor 15 april een jaarrekening met accountantsverklaring op te leveren, waarmee zij willens en wetens zich niet houdt aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).

Door het ontbreken van een jaarrekening met accountantsverklaring bestaat er nog altijd onduidelijkheid over de rechtmatigheid en volledigheid van het gerapporteerde tekort van 2,7 miljoen euro.

Het is beschamend te zien dat de ambtelijke organisatie van de gemeente Tilburg moet constateren dat de voorliggende begrotingen, slecht zijn onderbouwd, op sommige punten niet volledig is en fouten bevat.

Het CDA zal tijdens de behandeling van de concept begrotingen dan ook een motie indienen waarin zij haar teleurstelling over het proces uitspreekt.

Tevreden met uitkomst

Ondanks de onvrede over het proces is het CDA wel tevreden over de uitkomst van de commissiebehandeling van de concept begrotingen.

Wethouder Jacobs gaf aan de lijn van het CDA te steunen. De wethouder heeft op verzoek van het CDA toegezegd:

  • De raad periodiek actief te informeren over de financiële situatie bij de omgevingsdienst;
  • De zienswijze over de tijdelijke verhoging van de bijdrage te wijzigen zodat deze alleen geldt voor de jaren 2016, 2017 en 2018 en niet tot het moment dat de algemene reserve van de omgevingsdienst zijn maximum bereikt;
  • Diverse scenario’s voor afbouwen van de werkzaamheden van de omgevingsdienst in kaart te brengen en de resultaten hiervan aan het begin van het vierde kwartaal met de gemeenteraad te bespreken.

 

Doel voor de OMWB

Toen de oud voorzitter van de OMWB bekend maakte zijn functie neer te leggen waren er mensen, zowel binnen als buiten de politiek, die het CDA feliciteerde met dit politieke succes. Dit vonden wij ongepast. Het vertrek van de voorzitter was geen doel op zich. Het was een stap naar een groter doel. Namelijk, een betaalbare, efficiënte en effectieve omgevingsdienst voor Midden- en West-Brabant. Voor het CDA moet dit uitgangspunt steeds centraal staan bij de behandeling van dit soort sutkken.

CDA vraagt aandacht voor zwerfafval bij speeltuin Reeshof

De fractie van het CDA schrikt van de enorme bende die bezoekers hebben achtergelaten, en roept iedereen op ook hier de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Maar ook vraag het CDA het college: is de capaciteit van afvalbakken voldoende voor de vele bezoekers op een mooie zomerse dag?