Sybrand Buma

Oplossingen voor vluchtelingenvraagstuk

Vandaag draag ik in een opiniestuk in het ND oplossingen aan voor het vluchtelingenvraagstuk. De kern van mijn verhaal lees je hier:

Het vluchtelingenvraagstuk zal ook in 2016 hoog op de agenda staan. Lees meer

CDA Tilburg enthousiast over invoering kennischeques in Tilburg

Op 20 januari vond de formele start van de Kennischeques voor het MKB in Tilburg plaats. De kennischeque is een subsidie van maximaal € 5.000,-. Hiermee kan een ondernemer kennis inkopen bij een kennisinstituut in Tilburg of de regio. Zowel studenten op MBO, HBO als WO-niveau worden betrokken bij de uitvoering van de kennischeques.

Met de invoering van de kennischeque in Tilburg wordt gehoor gegeven aan een motie van het CDA Tilburg die wij indiende bij de behandeling van de perspectiefnota 2015.

“De invoering van de kennischeque is een opsteker voor Tilburg. Het mes snijdt namelijk aan drie kanten. Het vestigingsklimaat in Tilburg wordt verbeterd, het MKB wordt in staat gesteld door te groeien en studenten worden door de opgedane praktijkervaring in de stad meer verbonden aan Tilburg.” aldus raadslid Joost van Puijenbroek, de indiener van de motie.

Erik de Ridder: “Tilburg legt zich niet neer bij de totaal geflopte wet werk en zekerheid”

Onderstaande speech sprak wethouder Erik de Ridder uit tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Tilburg op 9 januari 2016:

Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes,

Allereerst wens ik u graag een zalig nieuwjaar. Dat het voor u en de uwen een jaar mag worden met voorspoed, gezondheid, liefde en betrokkenheid.

Aan het begin van een nieuw jaar is het altijd goed om je positie te bepalen. Wat heeft het vorige jaar ons gebracht? 2015 was voor mij persoonlijk een bijzonder spannend en leerzaam jaar. En dan heb ik het nog niet eens over de lokale politiek. Aan ons thuisfront veranderde begin vorig jaar het een en ander, zoals u wellicht weet. En dat relativeert behoorlijk. Alles wat het jaar daarna nog te bieden had staat in geen verhouding tot dit bijzondere moment.

Maar dat wil niet zeggen dat er verder niks is gebeurd natuurlijk. Het zal u niet ontgaan zijn dat ik politiek wat onder vuur heb gelegen afgelopen jaar. Ik zal vandaag niet te uitgebreid ingaan op het dossier stadskantoor 1, het winkelrondje en de Primark, omdat daar al – meer dan – genoeg over geschreven is, en het debat nog uitgebreid in 2016 zal worden gevoerd. Wat ik alleen wil onderstrepen is dat we niet uit het oog moeten verliezen waarvoor we het deden – en doen: de al tientallen jaren gekoesterde wens en geconstateerde noodzaak om onze binnenstad te versterken. Wat er qua besluitvorming en referendum verder ook gaat gebeuren, ik zal me blijven inzetten op die versterking van de binnenstad. De recente faillissementen in de retail onderstrepen de noodzaak eens te meer: alleen sterke binnensteden zullen deze kaalslag overleven. En Tilburg, hoe zeer wij onze stad ook waarderen en zullen verdedigen, is simpelweg niet vanzelf sterk genoeg om te winnen in aantrekkingskracht van Den Bosch, Breda, of zelfs Eindhoven.Maar genoeg over dit dossier.

Er is iets anders dat ik met u wil delen. Ik maak me namelijk zorgen. En ik deel aan de hand van die zorgen graag een aantal van mijn ambities voor 2016. Want ik ben ervan overtuigd dat het nog niet te laat is.

Ik zei al, ik maak me zorgen. Toevallig zag ik gisteravond op Nieuwsuur een uitzending waarin de politieke leiders van SP, D66 en ons CDA aan het woord kwamen over de tweedeling in de samenleving. Het is iets dat ik ook in Tilburg zie gebeuren.

En dan bedoel ik niet de tweedeling van Piketty die een tweedeling beschrijft door verschillen in vermogen, bijvoorbeeld tussen generaties. Ouderen hebben bezit opgebouwd, en jongeren kunnen deze vermogens niet bereiken. Grote vermogens worden ondertussen groter, en daarmee de tweedeling ook. Maar die tweedeling bedoel ik niet.

Ook bedoel ik niet de tweedeling die de SP leider Roemer beschreef gisteravond, in de vorm van een tweedeling door verschillen in inkomen. Hieruit haalt Roemer een missie voor nivellering, lage lonen laten stijgen en hogere inkomens aanpakken. Met vaak slechts enkele uitschieters valt de SP dan maar gemakshalve iedereen aan die z’n kop boven het maaiveld uitsteekt. Dit is ook niet wat ik bedoel.

Ik bedoel een tweedeling door verschillen in kansen! Verschil in kansen is van alle jaren en alle generaties. Daarvan hebben we ook in Tilburg de voorbeelden gezien, oa in het fantastische boek van onze Jan Timmermans, over de geschiedenis van sociale woningbouw, wonen als textielarbeider eind voor-vorige, begin vorige eeuw.

Ik hoor onze Sybrand Buma in Nieuwsuur gisteravond zeggen dat het niet mogelijk is om de verschillen in de samenleving helemaal weg te nemen. Het CDA wil een schild zijn voor de zwakkeren. In dat laatste herken ik me. In dat eerste, dat we hebben te accepteren dat er verschillen zijn en blijven in onze samenleving, dat kan en wil ik niet accepteren. Zeker niet, nu onder invloed van het VVD/PvdA kabinet hard wordt gewerkt aan het versterken van de verschillen in kansen. Dat er verschillende kansen zijn voor verschillende mensen op verschillende momenten, a la. Maar een structurele eenzijdigheid in wie kansen krijgt en wie niet, dat is ongewenst, maar een rechtstreekse uitkomst van sommig goed bedoeld maar zwaar mislukt beleid van het dramatische kabinet Rutte 2. Ze zijn erop gebrand om “de rit uit te zitten”, maar het zou ze sieren als ze erkenen dat hun uitruilkabinet de belofte – pardon, geen enkele belofte – heeft waargemaakt. Ik noem een paar voorbeelden.

– flex nul-uren (WWZ)

– definitie van werk (mantelzorg)

– studie (leenstelsel)

– nuggers (vluchtelingen)

– over de hoofden van de mensen

– granieten bestand

– jeugdzorg – pleegzorg

– mensen met een beperking – de grootste beperking zit in of ze wel goed worden gekeurd..!

– tweede & derde generatie allochtonen wegzetten

En dan heb ik het nog niet over de manier waarop dit kabinet zich verhoudt tot gemeenten en provincies, omdat dat vooral zorgen zijn van politici. Denk aan de bijdrage die Brabant ontvangt uit het provinciefonds: waar andere provincies de miljoenen bijschrijven, draagt Brabant af aan den haag! Of denk aan de nieuwe verdeelmodellen, die gemeenten soms tientallen procenten tekorten opleveren… Of aan de zogenaamde opschaling van gemeenten (alle gemeenten moesten 100.000+ worden) – de opschaling flopte totaal – maar de kortingen blijven gewoon staan…

U hoort, het zijn en blijven spannende tijden. 2016 is hierin een jaar dat het kabinet zal proberen te maskeren wat allemaal is mislukt. Bijvoorbeeld door wat lastenverlichting via belasting verlaging. Maar het nieuwe belastingstelsel, met de echte oplossingen voor de echte problemen, blijft uit. Of door nog wat extra banenplannen en sectorplannen, om te verbloemen dat de wet werk en zekerheid totaal is geflopt.

In Tilburg leggen we ons hier niet bij neer. Wij gaan, zoals ons motto was bij de gemeenteraadsverkiezingen, samen vooruit. Samen met onze werkgevers, onze maatschappelijke organisaties, onze inwoners, onze wel goedwillende vertegenwoordigers van de Rijksoverheid,

SAMEN VOORUIT.

Wij vinden onze weg slalommend door de puinhopen van Rutte 2. Manoeuvrerend langs de systeemfouten die de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden. Zoals ooit de voetgangers tussen station Tilburg universiteit en de universiteitscampus niet de door de gemeente bedachte wandelroute langs het grasveld liepen, maar hun eigen weg vonden dwars eroverheen. De gemeente kwam later tot inzicht en verhardde dit olifantenpaadje alsnog. Samen vooruit.

Noem het innovatie. Noem het Social Innovation. Noem het hoe u wilt, maar ik wens het u toe in 2016.

Gelukkig nieuwjaar.

Supervrijwilliger Frans Bartels krijgt zilveren CDA-speld

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CDA Tilburg in de Werkplaats Amateurkunst Tilburg aan de Jules de Beerstraat ontving supervrijwilliger en CDA-lid Frans Bartels uit handen van afdelingsvoorzitter Marco Stevens de zilveren CDA-speld. Het landelijk hoofdbestuur van het CDA kent deze speld toe aan leden die zich op een bijzondere manier inzetten voor de partij. Het CDA prijst Frans om zijn onverwoestbare inzet. Door Frans zijn manier van werken, is hij bekend binnen heel het CDA, ook ver buiten Tilburg.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst spraken Marco Stevens en wethouder Erik de Ridder de 60 bezoekers toe. In zijn toespraak keek afdelingsvoorzitter Marco Stevens terug op het afgelopen jaar, maar vooral vooruit. “Het doet me goed dat ik steeds vaker hoor, van allerlei mensen in de stad, dat het CDA en haar vertegenwoordigers weer steeds zichtbaarder zijn in de stad, en dat in tegenstelling tot de meeste andere partijen. Dat zijn geluiden die wat mij betreft nog veel belangrijker zijn dan het scoren op punten in het debat in de raadszaal.”

Wethouder Erik de Ridder sprak zijn zorgen uit over de tweedeling in de samenleving, de tweedeling door verschillen in kansen. “De wet werk en zekerheid is totaal geflopt. In Tilburg leggen we ons hier niet bij neer. Wij gaan, zoals ons motto was bij de gemeenteraadsverkiezingen, samen vooruit. Samen met onze werkgevers, onze maatschappelijke organisaties, onze inwoners, onze wel goedwillende vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, SAMEN VOORUIT. Wij vinden onze weg slalommend door de puinhopen van Rutte 2. Manoeuvrerend langs de systeemfouten die de afgelopen tijd alleen maar groter zijn geworden.“

Marco Stevens: “CDA weet de weg naar de harten en de hoofden van de kiezer te vinden!”

Onderstaande speech werd uitgesproken door onze afdelingsvoorzitter Marco Stevens tijdes de nieuwjaarsreceptie op 9 januari 2016.

Beste CDA vrienden, en alle overige aanwezigen,

Ik sta hier voor de eerste keer voor u, aan het begin van het nieuwe jaar. En ik weet niet hoe dat met u is, maar ik vind de eerste weken van het nieuwe jaar altijd heerlijk. Een nieuw begin heeft de belofte van zoveel nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden in zich. Alle tellers staan weer op 0 lijkt het wel en we hebben alles weer in eigen hand. In de laatste week van december kijken we collectief terug op het afgelopen jaar, en dat zullen wij vandaag samen ook kort doen, maar het vizier is nu toch vooral vooruit gericht. Sámen vooruit, zoals we ook bij de verkiezingen in 2014 al aan de stad toezegden.

Als we terugkijken op 2015 dan zien we dat het CDA steeds vaker de weg naar de harten en de hoofden van de kiezer weet te vinden. Landelijk zien we een gestage stijging in de peilingen en wordt onze koers én onze politiek leider Sybrand Buma steeds meer gezien als het redelijk alternatief voor een kabinetsbeleid van vallen en opstaan en een premier die vaak schittert door afwezigheid en bij aanwezigheid vooral uitblinkt in het weglachen van de groeiende uitdagingen waar onze maatschappij mee wordt geconfronteerd.

In de provincie werden we dit jaar met een tegenslag geconfronteerd. De ochtend na de verkiezingen werd duidelijk dat we weliswaar nauwelijks hadden verloren, maar dat de VVD ondanks een verlies van meer dan 3 procent toch nipt de grootste was gebleven. De formatie liep daarop uit op een deceptie. Het laatste woord is daar denk ik nog steeds niet over gezegd, maar we werden buitenspel gezet en Brabant moet het voor het eerst in de geschiedenis zonder ons of onze voorgangers in het college doen. Het doet goed om te zien hoe de fractie de handdoek heeft opgepakt en de oppositie-rol met verve invult. Onze eigen Marcel de Ryckere is onze man in Den Bosch, en daarmee is verzekerd dat de stem van Tilburg daar gehoord wordt.

De Tilburgse politiek heeft een turbulent jaar achter de rug. Onze fractie is actief in het binnenslepen van de punten uit ons programma en houdt in alle dossiers altijd het belang van de stad en haar inwoners centraal.

– zo zijn 3 v.d. 4 Stadswinkels weer open. Alleen Noord nog. Dat betekent dienstverlening dicht bij de burger. Dat laatste is ook reden om vanuit fractie in debatten steeds te benadrukken dat niet gehele aanbod en dienstverlening digitaal kan. Mensen willen soms iets ook gewoon kunnen lezen op de gemeentepagina, iets vast kunnen houden (afvalwijzer) of persoonlijk kunnen vragen en regelen (stadswinkel).

– Er is aandacht, waardering en zorg voor mantelzorgers en vrijwilligers (expliciet apart vernoemd, een mantelzorgers wordt je immers niet vrijwillig!)  in onze stad.

Denk aan de acties vanuit de fractie op de dag van de eenzaamheid en op de dag van de mantelzorger. Maar er zijn niet alleen waarderingsacties, maar ook in debatten en bij besluitvorming in raad komen wij op voor hun belangen.

– Financiën zijn op orde, meerjarig sluitend, lage lokale lasten, ruimte voor investering

– Er is aandacht voor menselijke maat:

In discussies over armoede, (jeugd)zorg, participatie steeds aandacht voor menselijke maat vanuit twee principes:

1.       Niet waar iemand recht op heeft maar waar iemand mee geholpen is!

2.       Hart voor wie niet kan en hard voor wie niet wil!

– Burgerparticipatie:

Meer ruimte voor inspraak en initiatief. Een letterlijk in ons programma opgenomen punt was speelvoorzieningen opzetten in overleg met buurt. Op dit moment loopt een dergelijk proces in Reeshof, waar in samenspraak met wijk de behoefte wordt geïnventariseerd en op termijn ook gerealiseerd.

– Keihard standpunt in legalisering wiet discussie.

Gezondheidsaspect: Wiet gebruik is vanaf de 1e joint schadelijk voor hersenen, los van veel of weinig gebruik

Veiligheid: brandgevaar op illegale zolders  en ontploffingsgevaar in illegale laboratoria (met afvaldumpingsproblematiek)

Criminaliteit: Onder- en bovenwereld vervlecht! Legalisering van achterdeur zal niet leiden tot verminderen van criminaliteit of verminderen wietzolders/laboratoria aangezien productie voor 95% niet voor Tilburgse, maar voor buitenlandse handel is. Legaliseren achterdeur is dus enkel een oplossing voor de 13 coffeeshophouders in de stad. Wij zijn niet hun spreekbuis, andere partijen blijkbaar wel!

Wie de voordeur gesloten houdt, hoeft de achterdeur niet te regelen!

Anderen lijken het te gaan accepteren en goedvinden, met alle negatieve bijeffecten van dien!

Het doet me goed dat ik steeds vaker hoor, van allerlei mensen in de stad, dat het CDA en haar vertegenwoordigers weer steeds zichtbaarder zijn in de stad, en dat in tegenstelling tot de meeste andere partijen. Dat zijn geluiden die wat mij betreft nog veel belangrijker zijn dan het scoren op punten in het debat in de raadszaal. Marcel en alle fractieleden: hou dat vast en zet dat door!

De wereld verkeert in turbulente tijden en die gaan ook niet aan Tilburg voorbij. We kunnen trots zijn op de inspanningen, breed in de stad, om ons steentje bij te dragen aan de opvang van mensen die huis en haard hebben verlaten en in ons land zijn aangekomen. We hebben ook allemaal gehoord dat er ook andere geluiden in de stad waren. Dat mensen het gevoel hadden buiten spel te staan in de besluitvorming. Ik wil daarom vanaf deze plaats een oproep doen aan de politiek in de breedste zin van het woord: zoek naar oplossingen waar wél draagvlak voor is, bijvoorbeeld meer kleinschaliger opvang. En kijk eens kritisch naar communicatie, naar timing en inhoud. Communiceer open en eerlijk. De Tilburger is gastvrij, maar geef hem niet het gevoel dat hij niet gehoord wordt. Al zijn de feiten onaangenaam, stop ze niet weg.

Vanuit het bestuur kan ik u melden dat we een goed jaar achter de rug hebben. Ik heb u bij mijn aantreden toegezegd me vooral te richten op het contact en de binding met u, onze leden. Ik ben samen met Roel persoonlijk in gesprek gegaan met een groot aantal actieve CDA leden. Deze gesprekken leverden naast het  prettige gevoel van een hernieuwde kennismaking een schat aan informatie en ideeën op waarmee we de komende maanden aan de slag zullen gaan. Ik noem bijvoorbeeld ideeën voor informatie avonden en ideeën om de fractie meer te ondersteunen met expertise maar ook daadwerkelijk persoonlijke inzet. Het is fijn om bevestigd te krijgen dat we een levendige afdeling hebben, met mensen die enorm betrokken en loyaal aan onze partij zijn, en niet alleen dat: ook nog bereid om zelf de nek, of de handen uit de mouwen, te steken!

Daarnaast beloofde ik u ook om naast ledenvergaderingen, nieuwjaarsreceptie en zomer-bbq meer ledenactiviteiten te organiseren. De aftrap gaven we in oktober met een bezoek aan de Tweede Kamer. Onze reisleider Frans Bartels en onze rondleider Ernst van Wely maakten dat het een bijzonder geslaagde dag was, en degenen die niet mee gingen hebben daar iets mee gemist. We geven hier een vervolg aan met een reis naar het Europees parlement in Straatsburg op 13 en 14 april. U kunt zich vanaf vandaag daarvoor opgeven. Er is plaats voor 40 deelnemers en ook introducees zijn welkom. Echter, bij plaatsgebrek gaan leden en hun partners voor. U kunt zich dus vandaag ter plekke aanmelden en binnenkort zult u ook nog eens per mail hiervoor benaderd worden.

In de bezetting van het bestuur is dit jaar ook het één en ander veranderd. In maart trad Joep Gimbrere aan als algemeen bestuurslid. Hij heeft echter deze week aangegeven deze rol niet te kunnen combineren met andere activiteiten en hij legt zijn taken neer. We hebben hiervoor dus nu een vacature. In december is Livia Hendriks toegetreden tot het bestuur. Livia heeft stage gelopen bij Lambert van Nistelrooij en is ook actief als penningmeester bij het bestuur van het CDJA Brabant. Wij zijn uiteraard blij met deze jeugdige impuls. Vanuit het senioren beraad is er ook een wisseling geweest wat betreft de invulling van de kwaliteitszetel. Marlies Scheepens heeft deze rol helaas vanwege persoonlijke omstandigheden moeten opgeven. Marlies nogmaals enorm bedankt voor je inzet en je wijze kijk op zaken waarmee je ons zo vaak geholpen hebt. De plaats van Marlies is namens het seniorenberaad overgenomen door Els Aarts. Els is inmiddels al een maand of 4 bij onze vergaderingen aanwezig en we zijn blij met haar enorme kennis van, en gevoel voor, de tilburgse en brabantse politiek, en haar inbreng in onze vergadering. Als laatste heeft onze penningmeester, Jan-Willem Miltenburg aangegeven dat hij in maart aan het eind van zijn bestuursperiode er niet voor kiest er een nieuwe periode aan vast te plakken. We hebben dus een vacature voor de positie van penningmeester. Bent u zelf enthousiast om deze rol in te vullen, of kent u iemand, meld u dan bij het bestuur.

Rest mij u vanaf deze plaats een gelukkig en voorspoedig 2016 te wensen. Voor u en iedereen die u dierbaar is: Gelukkig Nieuwjaar!