CDA Tilburg stemt tegen referendum over winkelrondje

Onderstaande spreektekst is uitgesproken door fractievoorzitter Marcel van den Hoven tijdens het debat over  het inleidend verzoek tot een referendum.

Voorzitter, zoals algemeen bekend mag worden geacht, is het CDA geen voorstander van het houden van referenda. Het ontbreken van ruimte voor nuance, maar enkel ja of nee kunnen zeggen en het feit dat een referendum geen bindend karakter heeft, maar slechts een advies geeft, zal onherroepelijk, ook in dit geval, leiden tot een teleurstelling voor diegene die hun stem uitbrengen.

Daar komt bij dat het CDA in het raadsvoorstel wel degelijk redenen zou kunnen zien om dit referendum te blokkeren, maar het college noemt die desondanks niet onoverkomelijk.

Het CDA constateert dat er wel degelijk op deelgebieden mogelijkheden zijn geweest om eerder bij besluiten die aan dit besluit te grondslag liggen een referendum te houden én het CDA vindt de financiële gevolgen van mogelijk meer dan € 2,65 miljoen, de gevolgen voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie en de gevolgen voor de binnenstad en andere partijen wel degelijk van een dusdanige omvang dat hiermee het stadsbelang in het geding kan komen.

Voorzitter, wij vinden het echt ongelofelijk dat, nota bene een partij die zegt op te komen voor de ondernemers en een detaillist als voorman heeft dit referendum najaagt!

In het verleden was die voorman immers altijd groot voorstander van plannen die voor de versterking van de binnenstad en de leefbaarheid in dat gebied waren. Lokaal Tilburg is in essentie zelfs voor het winkelrondje, zo bleek uit het recentelijk gehouden debat.

Wij vinden het dan ook echt ongelofelijk dat uitgerekend deze partij middels een referendum alle plannen hiertoe voor een langere tijd wil ophouden, traineren en mogelijk wil blokkeren! Lokaal Tilburg is daarmee bereid om meer dan € 2,65 miljoen aan gemeenschapsgeld extra te vergokken en is bereid om een door heel veel Tilburgers wel gewenste komst van Primark en versterking van de binnenstad in de waagschaal te leggen.

Het CDA betreurt het, voorzitter, dat middels dit referendum een wenselijke ontwikkeling mogelijk tot een tijdelijke of permanente stilstand wordt gebracht, het CDA betreurt het in de tweede plaats dat er in dit geval eerder in deelbelangen dan ik het algemeen belang gedacht lijkt te worden en wij betreuren het tenslotte dat hiermee de zo noodzakelijke impuls die de Tilburgse binnenstad zo nodig heeft en zo verdiend, voor ons uit wordt geschoven, waardoor de impuls  voor de binnenstad mogelijk te laat komt en deze inmiddels is overleden.

Maar,….. het CDA in Tilburg heeft in het verleden ook ingestemd met de referendumverordening. We deden dit omdat we vinden dat de stad in uitzonderlijke gevallen een raadgevende stem zou moeten hebben, als zij daar behoefte aan heeft. In onze optiek hoort dat dan wel plaats te vinden tijdens het besluitvormingsproces. En hoe complex het ook was en hoeveel mitsen en maren er nodig waren om te komen tot een evenwichtig plan, uiteindelijk heeft de gemeenteraad bij meerderheid voor het huidige plan gekozen. Het besluitvormingsproces is afgerond! Daarom is het CDA tegen DIT referendum, in DIT dossier op DIT moment.

Mocht het referendum er dan toch komen dan geven we graag op voorhand aan dat we die verordening tot op de letter willen volgen en daarin is, wat ons betreft, geen ruimte voor marchanderen.

Wel steunen wij, als het dan toch moet, het idee om nu al direct een commissie in te stellen die de vraagstelling voor het referendum moet gaan bepalen. Het lijkt ons namelijk een onmogelijke taak om alle belangen en alle facetten van het dossier te vervatten in één vraag. Door daar nu al over na te denken, voorkomen we hopelijk nog meer vertraging in dit dossier en verschaft het de indieners mogelijk nog het inzicht dat ze aan een schier onmogelijk uit te voeren opdracht zijn begonnen.

Wij onderschrijven volledig de conclusie van de column die afgelopen zaterdag in het Brabants Dagblad stond. Hierin werd gesteld dat het referendum tot niks zinnigs zal leiden. Het probleem is namelijk te complex om tot een bruikbare uitspraak te kunnen leiden, het is verder onwaarschijnlijk dat de voorgeschreven opkomst van 44 procent zal worden gehaald en ondertussen duurt de onzekerheid voor de binnenstad voort, wordt het proces gefrustreerd en wordt de verdeeldheid in de stad verder gevoed. Dit referendum wordt dus hoogstens duur theater met louter verliezers!

Afrondend voorzitter, heeft Lokaal Tilburg het referendum en de stad gebruikt om zichzelf op de kaart te zetten. Laten we dan maar stellen dat dat is gelukt, maar dan willen we hen nu vragen om te stoppen met die campagne! Kies weer voor de inhoud. Dat is waar de Tilburgers bij hun raadsleden van op aan moeten kunnen.  Behoed onze stad voor de verspilling van 2,65 miljoen en geef de binnenstad de kans die ze verdient!