Meer “Made in Europe”

Nederland is één plek gestegen op de ranglijst van EU-lidstaten voor innovatie en onderzoek. Nederland is in de top 5 van meest innovatieve landen in Europa gekomen. Nederland doet het vooral goed in de open innovatie in onze landdelen en in de topsectoren, zoals landbouw en voeding, technologie en water. De voortrekkers voor het succes: kwalitatief goede onderzoekers en een innovatief MKB. Zo blijkt uit de ranglijst, die jaarlijks gepresenteerd wordt door de Europese Commissie. 

Kan de vlag nu uit? 

Nee, want Europa als geheel ging niet vooruit. Europa als geheel is stil blijven staan. Zuid-Korea, de VS en Japan zijn nog steeds de echte koplopers. China is daarnaast hard aan het inlopen op de EU. Als we willen meekomen met landen als de VS, Zuid-Korea, China en Japan zullen we het anders moeten aanpakken. 

Bovendien: in de Europese Scorebord wordt voor Nederland opgemerkt dat we onze kennis sneller moeten omzetten in producten. Daar wringt de schoen. Hier gaat te veel tijd verloren. We ontwikkelen de nieuwe generatie flexibele zonnepanelen, maar laten we straks de productie weer doen door de Chinezen? We moeten toe naar meer ‘Made in Europe’ met echte banen en economische groei. Nu steken wij veel geld in de kennis, maar de productie verdwijnt naar landen buiten de EU. 

Er is geen reden om te juichen. Daarbij komt dat we in Europa doorgaans niet gewend zijn risico’s te nemen. Banken geven veelal niet thuis. Het doet me dan ook goed, dat we als Europa nu garanties gaan geven voor projecten die de productie los trekken. In de komende drie jaar komt meer dan 300 miljard vrij aan garanties voor productontwikkeling en marktintroductie. Na de zomer gaat de Europese Investeringsbank (het EIB) hiermee aan de slag. Ik hoop dat veel bedrijven, ook uit Brabant, bij ons aankloppen. Want het gaat erom dat we produceren. 

Zijn er méér toppers? 

Het valt mij op dat landen als Polen en Zweden de boodschap goed begrijpen. Zij steken de handen uit de mouwen en zitten met Duitsland in de kopgroep. Europese regio’s kunnen topkwaliteit bereiken door te specialiseren. Waarom is bijvoorbeeld het Westland het hart van de tuinbouw geworden? Precies op die manier, door zich slim te specialiseren en innovatie met productie te blijven verbinden. 

Ik ben een voorstander van grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa om kennis en innovatie te delen. Het wiel hoeft zo maar één keer uitgevonden te worden. Noord-Brabant heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een kernregio op het gebied van innovatie. In de bredere regio met Aken en met Leuven vormen we de absolute top in Europa. Daarvoor is het nodig over grenzen heen te denken. De grenzen vormen de littekens van het verleden. 

Zeker, Nederland is met het stijgen op de EU innovatielijst op de goede weg. Goed dat Brabant deze aanpak steunt met de zogenoemde Essent-gelden. 

Hoe verder? Daarvoor heb ik meegewerkt aan het boekje ‘Bloei en groei’, een uitgave van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. 

Wilt u over dit onderwerp met mij in gesprek? Ga dan naar mijn site www.lambertvannistelrooij.nl. Ik dank u wel.
Lambert van Nistelrooij
CDA Europarlementariër 

CDA draagt ambachtseconomie een warm hart toe

Het CDA Tilburg heeft tesamen met de SP het ambachtshuis mogelijk gemaakt.

In September heeft het CDA namens Rein Valk en Francy van Iersel van de SP een initiatiefvoorstel gelanceerd om een Ambachtshuis in Tilburg op te starten. In de commissievergadering van 18 Mei heeft CDA Wethouder Erik de Ridder dit initiatief overgenomen waardoor het Ambachtshuis in Tilburg een feit is

In 2015 zullen minimaal 10 Tilburgers voor een Ambacht via de Meester- Gezel visie worden opgeleid.

Het Ambachtshuis ondersteunt mensen die zich willen ontwikkelen tot moderne vaklieden. Door het Ambachtshuis wordt perspectief geboden aan mensen zonder werk of van baan willen veranderen. Hiermee wordt de lokale ambachtseconomie volop ondersteunt.

Dinsdag 2 juni is het zover en Rein Valk is een van de sprekers tijdens de startbijeenkomst. De aftrap is om 14.30 uur bij Bouwatelier 013, Goirkezijstraat 3 in Tilburg. Na het welkomswoord stappen genodigden op de fiets voor een tocht van 1,5 -2 uur langs lokale ambachtslieden.

CDA: MKB mag niet de dupe zijn van traag betalen gemeente.

Recent heeft MKB-Nederland onderzoek gedaan naar de betalingstermijnen van gemeenten. Tilburg presteert hierbij niet best. Wij staan op de 269e plaats (van de 392) met een gemiddelde betalingstermijn van 36 dagen. De afspraak in gemiddelde contracten is dat men binnen 30 dagen betaalt.

De gemeente Tilburg heeft natuurlijk geen invloed op de betalingstermijnen van alle klanten van het MKB. Maar het moet in ieder geval beginnen met zelf op tijd de facturen te betalen! Joost van Puijenbroek: “Wij zijn dan ook erg geschrokken van het feit dat de gemeente Tilburg gemiddeld te laat betaalt. De overheid dient zelf het goede voorbeeld te geven.” Het CDA stelt over bovenstaande vragen tijdens de commissie Bestuur van maandag 11 mei.

CDA blij met komst internationale retailer naar Tilburg

De Tilburgse CDA-fractie is blij met het bericht dat een ‘grote internationale retailer’ zich wil vestigen in de binnenstad van Tilburg. Dat nieuws werd gisteren bekend.

Het CDA denkt dat de komst van een grote retailer een belangrijke impuls kan geven aan het, door meerdere partijen, gewenste “winkelrondje”. Dat draagt niet alleen bij aan een florerende binnenstad, maar versterkt ook de positie van het MKB in onze stad. Beide vindt het CDA van groot belang voor Tilburg.

Al tijdens de bespreking van de visie Detailhandel Binnenstad bleek een ontwikkeling op het Stadshuisplein (Stadskantoor 3) een belangrijke factor om het winkelrondje mogelijk te maken. Die ontwikkeling doet zich nu dus voor, tot vreugde van het CDA.

“Dat partijen, ontwikkelaar en retailer, elkaar hebben gevonden in deze ontwikkeling zegt iets over het vertrouwen in de Tilburgse binnenstad. Het is een logisch vervolg op de ingezette koers en inspanningen die de gemeente en de ondernemers van de binnenstad samen in gang hebben gezet.” Aldus raadslid Cécile van Berkel.