Mantelzorgmakelaar in Tilburg, mantelzorgers zitten goed bij CDA Tilburg.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor de mensen waar zij dag in dag uit voor zorgen. Daarnaast wordt door de veranderingen in de zorg een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Deze groep mag niet overbelast raken. Daarom wil CDA Tilburg de mantelzorgmakelaar naar Tilburg halen. Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken overneemt van mantelzorgers, zodat zij minder worden belast. Voor meer informatie over de mantelzorgmakelaar kunt u terecht op www.mantelzorgmakelaar.nl.

CDA en PvdA stellen vragen over veiligheidsmaatregelen op het spoor

Het CDA heeft samen met de PvdA onderstaande schriftelijke vragen ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. 

Geacht College,

Naar aanleiding van eerdere vragen van CDA aan staatssecretaris Mansveld kopte het Brabants Dagblad op dinsdag 7 april: ‘Na treinbotsing nog geen duidelijkheid over extra veiligheidsmaatregelen aan spoor in Tilburg’.

Er zijn klaarblijkelijk nog geen concrete afspraken gemaakt met Tilburg voor extra veiligheidsmaatregelen rond het spoor. Dit terwijl er in andere steden al wel concrete afspraken zijn gemaakt. Bovendien zullen er de komende tijd meer goederentreinen door Brabantse steden rijden. Dit baart ons grote zorgen en vandaar de volgende vragen aan het college. 

1. Zijn er al gesprekken geweest voor extra veiligheidsmaatregelen? 2. Op welke termijn kunnen wij concrete maatregelen verwachten? 

3. Is het college bereid om de mogelijkheid en wenselijkheid van het inzetten van schutwagons bij vervoer van schadelijke stoffen te onderzoeken als een van de maatregelen? Hierover te rapporteren en indien mogelijk en wenselijk hiervoor te pleiten of in Tilburg te verordenen? 

CDA stelt vragen over kosten onderzoek gereguleerde wietteelt

De fractie van CDA Tilburg heeft onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Geachte College,

Gisteren lazen wij in het Brabants Dagblad dat uw college bereid is mee te betalen aan wederom een onderzoek om te zoeken naar een weg om een illegale en wat ons betreft ongewenst praktijk toch, via een U- bocht, legaal te laten worden.

Het is genoegzaam bekend dat het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout geen voorstander is van het legaliseren van de achterdeur en liever gisteren dan vandaag alle coffeeshops uit het straatbeeld van Tilburg ziet verdwijnen. Van die praktijk zijn inmiddels wel succesvolle voorbeelden bekend in Brabant, maar daarvoor lijkt u de ogen liever te sluiten.

U probeert het nu over de boeg van de ‘mensenrechten’ te gooien, maar gaat volledig voorbij aan de negatieve gezondheidsaspecten die met het veelvuldig gebruik van wiet gepaard gaan. Is het beschermen tegen of op z’n minst ontmoedigen van deze ongezonde verslaving niet een veel grotere taak van een overheidsorgaan en zijn daarmee niet veel meer de rechten van een mens gebaat?

Daarnaast zal het onderzoek ook niets bijdragen aan de drugsgerelateerde en samenlevingontwrichtende effecten die met de teelt van wiet en productie van drugs gepaard gaat. Om nog maar te zwijgen over de veiligheidsrisico’s in wijken door de exploitatie van wietzolders, waarvan dan ook nog eens het overgrote deel voor de export bedoeld is en niet voor de achterdeur van de Tilburgse coffeeshops.

Wij zouden dan ook liever zien dat u extra middelen vrij zou maken voor of beschikbaar zou stellen voor de aanpak van de wietgerelateerde en samenlevingontwrichtende criminaliteit en het nog adequater aanpakken van de wietzolders in onze stad. Dit onderzoek draagt aan die noden, in onze ogen, helemaal niets bij!

Het bericht over de steun aan dit, in onze ogen nutteloze en onnodig geld kostende onderzoek, noopt ons tot het stellen van de volgende vragen:

  • Wat gaat dit nutteloze en onnodig geld kostende onderzoek niet kosten en welke bijdrage zal Tilburg hieraan leveren?
  • Uit welk budget gaat u deze kosten dekken?
  • Mogen wij de bijdrage zien als het mogelijk maken van een illegale praktijk door een overheidsorgaan?
  • Zo ja, vind u dit dan een verantwoorde uitgave en is dit niet strijdig met alles waar een
  • overheidsorgaan voor zou moeten staan?
  • Zouden deze middelen niet beter kunnen worden ingezet voor de wietgerelateerde en samenlevingontwrichtende criminaliteit en de aanpak van de levensgevaarlijke en zeer onwenselijke wietzolders in onze stad?

De vragen zullen naar verwachting binnen vier weken worden beantwoord.

In Memoriam Frans van Beurden

Een prominent lid van het Tilburgse CDA en het CDA-Seniorenberaad is niet meer.

Frans van Beurden mocht de gezegende leeftijd van 97 jaar bereiken.

Hoewel zonder politieke ambities, is Frans vanuit zijn gevoel van verbondenheid

met de waarden van het christendom reeds vanaf jonge leeftijd lid geweest

van – achtereenvolgens – de KVP en het CDA.

Frans heeft óók veel voor de Kerk betekent, getuige zijn langdurig lidmaatschap van

het bestuur van van de Trouwlaanparochie. Zijn verdiensten werden óók door

“Rome” gewaardeerd, getuige zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Sint

Sylvester, één van de hoogste kerkelijke onderscheidingen.

Frans is lange tijd – vanuit zijn eigen vakgebied als “mecaniciën” – voorzitter geweest van

zijn beroepsvereniging, de Metaalunie. Maatschappelijke waardering volgde met

een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bovendien was Frans

Drager van de Gouden Speld van de Gemeente Tilburg.

Omdat Frans als vroeg zijn geliefde echtgenote moest missen stond hij voor de

zware taak, zijn – toen nog jonge – kinderen alléén te moeten grootbrengen.

Frans was gewoon een aardig mens. We zullen hem missen!