CDA brengt bezoek aan wijk Theresia

Het CDA Tilburg zal op dinsdagavond 24 februari een bezoek brengen aan de wijk Theresia. Vanaf 18:00u zal wijkbewoner Peter Vermijs een wandeling leiden langs de verschillende knel- en ontwikkelpunten in de wijk. Zo zullen we een bezoek brengen aan de Stadstuin en zullen we natuurlijk de recente ontwikkelingen in de Spoorzone bekijken. Aansluitend aan de wandeling zal de CDA-fractie aansluiten bij het buurtcafé over de parkeerproblemen in de wijk.

Bij het wijkbezoek zullen naast de fractie van het CDA Tilburg ook twee kandidaten voor de Provinciale Staten aanwezig zijn. Het gaat om CDA-lijsttrekker Marianne van der Sloot en de Tilburgse kandidaat Marcel Deryckere. De ontwikkelingen in de Tilburgse Spoorzone en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van de wijk Theresia zijn namelijk ook provinciaal van belang.

CDA blij met duidelijkheid over Stappegoor

Het CDA vindt het goed dat de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Stappegoor duidelijkheid biedt voor onze stad. Met name omdat de gewenste voorgenomen ontwikkeling van dit gebied doorgang kan vinden en grote financiële risico’s voor de gemeente hierdoor worden afgewend. Ook voor de sportwinkels en andere voorzieningen die hier al geruime tijd zijn gevestigd en als een van de eersten ‘hun nek hebben uitgestoken’, is dit een positieve ontwikkeling. Ook voor de andere ondernemingen zoals de bioscoop, sportschool, T – kwadraat, horeca, ijsbaan en zwembad kan het een versteviging zijn van hun positie.

Vanuit de woonvisie van Tilburg is de noodzaak aan grondgebonden betaalbare woningbouw, een mogelijkheid om hierin op korte termijn te voorzien. Een mooie locatie waar groen en wonen in elkaar op gaan en rekening wordt gehouden met waardevol groen. Dit gebied leent zich bij uitstek voor de vestiging van gezinnen, zowel vanuit Tilburg als daarbuiten.

Of de ontwikkeling van de supermarkt XL doorgaat, is aan de markt. Door de uitspraak van de Raad van State is de kans op realisatie groter geworden. Het CDA zal deze ontwikkeling scherp in de gaten houden, en ook aandacht blijven vragen voor de positie van andere (kleinere) winkelconcentraties zoals buurtcentra en de Korvelseweg, die mogelijk consumenten verliezen aan de nieuwe XL supermarkt.

Wel zal er nog gekeken moeten worden naar de opmerkingen in de uitspraak van de Raad van State betreffende de geplande gestapelde woningbouw aan de Tatraweg. Dit onderwerp komt binnenkort opnieuw op de agenda van de Gemeenteraad.

Gevraagd: personal coach digitale zorg

Er staat een nieuwe revolutie voor de deur: die van de digitale zorg. Als het gaat om gezond blijven en langer leven, zullen zelfzorg en persoonlijke betrokkenheid van grotere betekenis worden. De Brabantse Europarlementariër Lambert van Nistelrooij is van mening, dat Europa voorop moet lopen in de ontwikkeling van medische technologie voor toepassing in huis. Vorig jaar heeft hij in Brussel met succes gepleit voor het vrijmaken van onderzoeksgeld voor dit speerpunt. Onlangs werd bekend dat 400 miljoen euro uit dit innovatiefonds is toegekend aan Innolife, een consortium onder leiding van de TU Eindhoven.

Afgelopen jaren is vooral in de Verenigde Staten gewerkt aan het combineren van zorg en technologie in huis. Je doet thuis zelf enkele relevante metingen, zoals je bloeddruk of je hartslag, en stuurt die via je smartphone naar een huisarts of specialist. Inmiddels zijn al honderdduizenden gezondheids-apps ontwikkeld, die nu ook in Europa beschikbaar komen.

Naast Siemens heeft ook Philips besloten flink te gaan investeren in thuistechnologie. Een stap die aansluit bij het succes van Medical Systems in Best, dat al jarenlang succesvol allerlei equipement maakt voor wereldwijde afzet naar alle belangrijke ziekenhuizen. Samen met andere Nederlandse en Europese partners zal Philips de komende jaren met steun van Brussel tal van vernieuwende projecten lanceren. Projecten die moeten gaan bijdragen aan een gezondere levensstijl.

Volgens Lambert van Nistelrooij is het in deze snel vergrijzende samenleving van groot belang, dat we meer gaan doen aan preventie. “De nieuwe technologieën gericht op zelfzorg kunnen ons daarbij helpen. Willen we er in mee, of wachten we af? Ik zie zowaar een gat in de markt voor jonge bedrijfjes om ons hierbij verder te helpen. Als een personal coach, die ons zo af en toe verder brengt in de wondere wereld van gezondheid en digitale zorg. Maar er liggen ook mooie taken voor het onderwijs, de zorgsector, de Wmo-adviesraden en de ouderenbonden.”