CDA enthousiast over raadsvoorstel Verordening Duurzaamheidslenin

Het CDA is enthousiast over het raadsvoorstel ‘Verordening Duurzaamheidslening gemeente Tilburg’, dat voor 12 januari op de agenda staat van de raadscommissie Leefbaarheid.

Met dit voorstel gaat een lang gekoesterde wens van het CDA in vervulling, dat graag ziet dat energiebesparende maatregelen voor de Tilburgers financieel aantrekkelijker worden gemaakt.

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2015 diende de partij daartoe al een motie in om deze wens te bekrachtigen. Hierin bepleitte raadslid Rein Valk een zogenaamde ‘duurzaamheidslening’ die het voor huiseigenaren mogelijk maakt om tegen een laag rentetarief zonnepanelen en/of andere energiebesparende maatregelen aan te schaffen. Zijn motie, overgenomen door het college, is nu vertaald naar het raadsvoorstel dat morgen voorligt.

“Dit initiatief is goed voor het milieu, goed voor onze stad én goed voor de portemonnee van de Tilburger”, aldus initiatiefnemer Rein Valk.