Doe beroep op ouders bij tegengaan illegaal vuurwerk

De jaarwisseling is één van de hoogtepunten van het jaar, en tegelijkertijd als je kijkt naar voorgaande jaren en je ziet de vernielingen, brandstichting en overlast, één van de dieptepunten. Veel van deze schade wordt veroorzaakt door illegaal vuurwerk.

Het CDA Tilburg wil de strijd aanbinden met dit illegaal vuurwerk. “Bij het tegengaan van illegaal vuurwerk moeten we zowel repressief als preventief optreden. Hierbij moeten we de rol van de ouders niet vergeten.” Aldus Joost van Puijenbroek, raadslid CDA.

Slachtoffers

Dit jaar is er al eerder een dieptepunt bereikt door illegaal vuurwerk. In de nacht van 6 op 7 december overleed een niets vermoedende Jack Russel. Het beestje werd gedood door een ontploffende mortier. Jammerlijk is dit tragische incident slechts één van de vele voorbeelden.

Jaarlijks vallen er circa 700 vuurwerkslachtoffers waarvan tientallen blijvend letsel overhouden aan de viering van de jaarwisseling. “Afgelopen jaarwisseling zaten alle wachtruimtes van de Tilburgse ziekenhuizen vlak na twaalven al vol met slachtoffers met brandwonden en ernstigere verwondingen”.

Illegaal vuurwerk is populair, zeker bij jongeren. Niet voor niets vallen in deze leeftijdscategorie de meeste vuurwerkslachtoffers. Het CDA is van mening dat we dan ook zeker moeten kijken naar de rol van ouders bij het bestrijden van illegaal vuurwerk.

Motie actueel

Het CDA zal tijdens de raadsvergadering van 15 december een motie actueel indienen om de burgemeester op te roepen om ook de ouders van Tilburgse jongeren te betrekken bij de bestrijding van illegaal vuurwerk.

Het CDA wil een “vuurwerkbrief” sturen aan alle ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar waarin een dringend beroep op de ouders wordt gedaan om te voorkomen dat hun kinderen illegaal vuurwerk kopen.

Ook overweegt het CDA verdere maatregelen om het gebruik van illegaal vuurwerk tegen te gaan. Hierbij denkt de partij aan een breed pallet aan mogelijke maatregelen, van een afsteekverbod op bepaalde plaatsen tot het betrekken van vuurwerkslachtoffers bij de voorlichting aan jongeren op scholen. “De komende jaarwisseling moet uitwijzen welke maatregelen we in Tilburg het beste kunnen nemen. Maar doorgaan op de huidige weg is wat ons betreft geen optie.” aldus het CDA.

CDA rekent op de stad en hoopt op het stadhuis bij Respijthuis

De fractie van het CDA Tilburg heeft na de behandeling van het initiatiefvoorstel om te komen tot een Respijthuis in Tilburg besloten het initiatiefvoorstel voorlopig van de agenda te halen.

“Met dit initiatiefvoorstel stonden we pal voor de 20.000 mantelzorgers binnen onze gemeente, het enthousiasme in de stad is groot. Helaas laat het enthousiasme in het stadhuis nog even op zich wachten.” Aldus CDA-raadslid Rein Valk, die samen met commissielid Ernst van Wely het initiatiefvoorstel heeft ingediend.

Respijthuis

Een respijthuis is een huis waar zorgvragers voor bepaalde tijd kunnen verblijven, zodat de voor hen zorgende mantelzorgers even worden ontlast. Dit geeft mantelzorgers niet alleen gelegenheid om even de batterij op te laden, maar is ook een plek waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.

In Alkmaar is sinds enkele jaren een respijthuis actief en met succes. Het CDA ziet een belangrijke toegevoegde waarde voor een dergelijk Respijthuis in Tilburg.

Het CDA probeerde met het initiatiefvoorstel ervoor te zorgen dat het stadhuis de stad uit zou dagen en zo de vestiging van een respijthuis zo initiëren. Het uiteindelijke initiatief zou moeten komen uit de bevolking en het beroepsveld. Helaas bleek er tijdens de behandeling van dit initiatiefvoorstel op 1 december nog geen warm onthaal in de raadzaal voor dit initiatief om de 20.000 mantelzorgers te kunnen ontzien.

Hoe verder

Hoewel het initiatiefvoorstel voorlopig van de agenda is laat het CDA het er niet bij zitten. “Het CDA hoopt dat wethouder Kokke net als het CDA het belang van een Respijthuis in Tilburg inziet en deze zal opnemen in zijn nota over respijtzorg die hij heeft aangekondigd na april 2015. “Als het respijthuis niet in deze nota voorkomt zullen wij dit middels een motie of amendement alsnog proberen te realiseren.” aldus Rein Valk.

Maar het CDA rekent erop dat het niet zo lang hoeft te duren. Rein Valk: “Veel betrokken partijen in de stad zijn enthousiast geworden voor dit idee, wij rekenen er dan ook op dat zij het er niet bij laten zitten en een burgerinitiatief zullen indienen om zo ook in Tilburg een respijthuis te realiseren.”