CDA verheugd met uitbreiding Tesla

Het CDA Tilburg heeft verheugd gereageerd op de komst van een tweede vestiging van Tesla in Tilburg.

Met de uitbreiding van Tesla in Tilburg wordt bevestigd dat onze gemeente een gunstig vestigingsklimaat bezit. CDA-wethouder Erik de Ridder heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een verdere (internationale) specificatie van het beleid wat nu resulteert in een nieuwe vestiging van Tesla.

CDA-Wethouder Erik de Ridder: ‘Het is geweldig nieuws dat Tesla nu al wil uitbreiden en dat ze een locatie hebben gevonden die dicht bij de huidige vestiging ligt. Het gaat goed met het bedrijf. We weten nog niet hoeveel arbeidsplaatsen erbij komen, maar de werkgelegenheid krijgt in ieder geval een positieve impuls.’ Er werken nu al zo’n 180 mensen voor Tesla in Tilburg.

CDA dient initiatiefvoorstel Right to Challenge in

Het Right to Challenge moet buurten, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties de mogelijkheid geven om overheidstaken over te nemen en op hun eigen manier uit te voeren.

Al enkele maanden is het CDA Tilburg druk bezig met het schrijven aan een voorstel rondom het Right to Challenge. Op initiatief van commissielid Ernst van Wely, raadslid Joost van Puijenbroek en fractiemedewerker Marcel Deryckere wil het CDA de Tilburgers daadwerkelijk de kans bieden om gemeentelijke taken op zich te nemen.

Met het Right to Challenge zouden verschillende maatschappelijke organisaties namelijk de mogelijkheid krijgen om de gemeente ‘uit te dagen’ wanneer zij denken een bepaalde taak beter uit te kunnen voeren. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beheer van buurthuizen of het groenonderhoud. Tilburgers kunnen hiermee publieke taken vormgeven op de manier die zij als wenselijk en efficiënt achten voor hun straat, buurt of wijk.