CDA Tilburg roept op tot fatsoen & respect

Middels een open brief aan de leden van het presidium heeft het CDA Tilburg opgeroepen tot een brede discussie over de verruwing van omgangsvormen in de raad en op straat.

Geachte voorzitter en leden van het presidium, geachte fractievoorzitters, beste collega’s,

Zoals u allen weet heeft het CDA waarden en normen, fatsoen en respect, hoog in het vaandel staan. Zowel landelijk maakten wij dit al vele malen bespreekbaar, maar ook in ons lokale programma voor de komende vier jaren maakten wij hier een belangrijk issue van.Wij maken ons namelijk zorgen over het steeds verder oprekken van de grenzen van het acceptabele in de samenleving en de verruwing van omgangsvormen. Deze verruwing lijkt niet alleen op straat merkbaar en zichtbaar, maar lijkt ook binnen de muren van ons gemeentehuis haar weg te vinden.

Het CDA roept het presidium van de Tilburgse gemeenteraad daarom op om zich hierover uit te spreken en een brede discussie in de raad te starten over hoe wij met elkaar willen omgaan in het belang van onze gemeente en haar inwoners.Het gesprek dat we hierover voeren is, naar ons idee, waardevoller dan alle daaruit voortvloeiende regels of afspraken! Wij hopen middels deze oproep, die wij graag nog voor het zomerreces, eventueel in een extra te plannen presidium, willen bespreken, nogmaals het gesprek op gang te brengen om zodoende de komende raadsperiode er een te laten worden van constructief kritisch samenwerken aan onze gemeente.Wij verblijven, in afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

De voltallige fractie van het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout

CDA Tilburg brengt raad naar de straat

De fractie van het CDA Tilburg dient een initiatiefvoorstel in om te komen tot de organisatie van publieksdebatten in de gemeente Tilburg. Op deze manier wil het CDA er voor zorgen dat het publieke debat in Tilburg een impuls krijgt.

Met het voorstel wil het CDA verwezenlijken dat de gemeenteraad als collectief publieksdebatten binnen de gemeente gaat organiseren. Deze debatten gaan plaats vinden op diverse plaatsen in de stad. Als onderwerp zal gekozen worden voor actuele thema’s. Het doel van deze informatieve debatten is om inwoners van de gemeente meer te betrekken bij de onderwerpen die leven in de lokale politiek.

Het CDA is van mening dat met deze nieuwe de gemeenteraad een positieve impuls zal geven aan de Tilburgse debatcultuur. Daarnaast is het CDA van mening dat het organiseren van debatten in de stad de drempel naar de lokale politiek verder zal verlagen en meer mensen zich betrokken kunnen tonen bij de lokale politiek.

Het CDA stelt voor om tot juli 2015 twee of drie van dit soort debatten te organiseren. Hierna zal eind 2015 een evaluatie plaats vinden.

Het initiatiefvoorstel staat op de raadsagenda van 23 juni 2014 en zal in de commissie bestuur van 30 juni 2014 worden behandeld.