Begrotingsbehandeling 2021

Voorzitter,

Deze begroting maken we in een onzekere tijd, voor iedereen. Hoe lang blijven deze corona maatregelen nog gelden en hoe ver reiken de gevolgen. Hoe zwaar krijgen onze zorgmedewerkers het nog te verduren, wat moeten we nog vragen van onze handhavers, wat betekent het voor de opleiding van onze jeugd, kunnen onze ondernemers deze crisis overleven, houden we onze baan en zo heeft iedereen voor zichzelf nog veel meer vragen Dan is het lastig vooruit kijken. Lastig plannen maken, en ook lastig begroten.

We doen het met de wijsheid van vandaag, onderbouwde voorspellingen, inmiddels -helaas- ook al enige ervaring en ons gezond boerenverstand. En niet te vergeten de corona-reserve- 1,5 miljoen euro om onvoorziene gevolgen van corona te compenseren, waar we voor gepleit hebben bij de hoofdlijnen brief.

Wij staan achter de keuze om claims op het rijk op te nemen in onze begroting. Ja, dat is een risico om een claim neer te leggen bij de rijksoverheid, want ook diepe zakken raken leeg.  Maar in deze tijd moeten we dit risico nemen, waarbij we wel alvast gekeken hebben naar oplossingen, wanneer het niet goed uit blijkt te pakken. Belangrijk om te constateren dat we ondanks alles een solide begroting afleveren voor 2021. En als partij van het rentmeesterschap- wil ik toch ook benadrukken dat deze begroting structureel sluitend is.

Bovendien hebben we echt vertrouwen in de beweging die we in het sociaal domein maken. 2021 is een transitie jaar.
Er wordt heel kritisch gekeken en met de raad gesproken, over de inkoop van jeugdzorg, WMO en participatie, toch zo’n beetje de helft van onze gemeentebegroting.  We gaan aan de voorkant duidelijke keuzes maken over welke zorg we eigenlijk willen leveren, en betere afspraken maken met minder aanbieders. Na alles wat hierover in de krant heeft gestaan, zeg ik hier nogmaals: geld dat voor zorg is bedoeld, moet aan zorg worden besteed. Daar zet het CDA zich voor in. Op het gebied van de jeugd zien we dat ons pleidooi, weg van de jeugdzorg trajecten en voor een stevige sociale basis, investeren in opvoeden, in verenigingen, in wijken en in opgroeien landt.  Maar dat is niet het enige.  We blijven met onze hefbomen ook inzetten op vernieuwing. We kiezen ervoor om – juist nu – niet te bezuinigen in het sociaal domein. En zetten in op een gezonde mix van innovatie en boerenverstand.

Die combinatie van innovatie en boerenverstand gaat ons ook helpen om de juiste keuzes te maken op andere gebieden. Om onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid dichter bij te brengen, op een manier waarbij ze voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. En over innovatie en boerenverstand in onze dienstverlening in de stadswinkel gaan wij een motie indienen.

Weinig steden krijgen in deze jaren voor elkaar wat Tilburg wel kan. De woonlasten stijgen niet. Juist in deze onzekere tijden willen we de Tilburgers niet confronteren met een extra rekening. Want het CDA maakt zich zorgen om de dragende middengroep.  Zoveel mensen in onze stad, die te veel ballen in de lucht moeten houden, in hun eigen gezin, als mantelzorger of vrijwilliger in een vereniging.  Zij hebben recht op hulp, van anderen en van de overheid. Daar hebben we aandacht voor. En om deze mensen beter te zien, moeten we meer in de buurt zijn. Gelukkig gaat de wijkgerichte aanpak gaat in 2021 concreter worden, dat kan wat het CDA betreft niet snel genoeg gaan. Niet alleen in de PACT-wijken maar in onze hele stad. Mensen die namens de gemeente in de wijk rondlopen moeten we zeggenschap en middelen geven om in de wijken van betekenis te kunnen zijn.

Het is voor ons van het allergrootste belang dat we investeren in het fundament van samenleving, de plekken waar we mensen elkaar leren kennen, elkaar een pan soep brengen, daar waar we met elkaar verbonden worden. Dat doen we in de buurt, met de clubjes en verenigingen waarop onze stad gebouwd is.  Dan wordt wijkgericht werken merkbaar, bij iedere Tilburger in zijn eigen buurt.

Dankjewel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *