Artikelen door Webmaster

CDA niet blij met ruimere openingstijden

Afgelopen week heeft de meerderheid van de Gemeenteraad Tilburg ingestemd met de openstelling van de winkels op alle Christelijke Feestdagen. De openstelling op 1e Pinksterdag is in 2017 voor de binnenstad nog niet definitief ingevuld, daar op deze dag normaliter de Meimarkt gehouden wordt in de binnenstad. De combinatie Meimarkt en openstelling van de winkels […]

CDA respecteert besluit Peter Noordanus om te stoppen als burgemeester van Tilburg

Vandaag maakte burgemeester Peter Noordanus bekend dat hij per 1 oktober 2017 zijn functie van burgemeester van Tilburg neer zal leggen. Het CDA respecteert dit besluit en wil haar dank uitspreken voor de niet aflatende inzet van Peter in de afgelopen zeven jaar. Peter Noordanus heeft zijn functie van burgemeester zeer goed ingevuld en heeft […]

Ontwikkelingen in verkoop MIDI theater

Twee weken geleden ontvingen we als CDA fractie het collegebesluit om over te gaan tot daadwerkelijke juridische levering van het Midi pand aan de kopers hiervan, waardoor zij in de mogelijkheid worden gebracht het pand door te verkopen. Hiermee lijkt een einde te gaan komen aan een langslepend dossier dat vele verliezers kende. Het CDA […]

Ga mee naar Sybrand Buma in Breda!

Op 3 maart a.s. is er in Breda een grote verkiezingsmanifestatie met CDA-leider Sybrand Buma. En u kunt erbij zijn! De bijeenkomst staat in het teken van het CDA-verkiezingsprogramma, waarover Sybrand bijgestaan door een special guest zal vertellen. Ook zijn alle Brabantse CDA-kandidaten aanwezig, onder wie René Peters, Madeleine van Toorenburg, Erik Ronnes, Stijn Steenbakkers […]

Lees nu: Politiek jaarverslag 2016

Nadat vorig jaar ons eerste politieke jaarverslag zo goed werd ontvangen, publiceert de fractie van het CDA dit jaar haar tweede politieke jaarverslag. In dit jaarverslag legt de fractie beknopt verantwoording af over het afgelopen jaar. In het politiek jaarverslag vertelt de fractie over waar zij zich voor hebben ingezet en wat ze bereikt hebben. […]

Op verzoek Whatsappt de gemeente vanaf vandaag

In november 2014 vroeg de fractie van het CDA per motie te starten met communicatie via WhatsApp. Hoewel de doelstelling van de zomer 2015 niet is gehaald is het CDA verheugd dat vanaf vandaag de gemeente Tilburg bereikbaar is via deze populaire messenger-app. Wanneer je contact wilt met de gemeente Tilburg via WhatsApp kan dit via […]